Oczy­wiś­cie, HTC na chwilę obecną sku­pia się najbardziej na topowym mod­elu M7. Nie oznacza to, że będzie to jedyny smart­fon tajwańskiego pro­du­centa mający pre­mierę w najbliższej przyszłości. Wkrótce możemy spodziewać się jeszcze dwóch kole­jnych HTCM4 oraz G2.

Ale na początek zmien­imy nieco temat — CEO HTC, Peter Chou na imprezie dla pra­cown­ików zro­bił zdję­cie, na którym chciał uwiecznić swoich kochanych pra­cown­ików, którzy w znoju pra­cow­ali biorąc nad­godziny tylko po to, by szy­b­ciej ukończyć flagowca M7, od którego pre­miery dzieli nas już niewiele (praw­dopodob­nie będzie to 19 luty). Sam fakt tego, że pan Chou pstryknął fotkę może nie jest niczym niesamow­itym, lecz zro­bił to właśnie za pomocą nad­chodzącego HTC M7. Co ciekawe, jego wygląd różni się od tego, którym byliśmy raczeni we wcześniejszych przeciekach.

Ale wróćmy do dwóch niez­nanych wcześniej mod­eli Tajwańczyków. Pier­wszy z nich — HTC M4 — prezen­tuje się nad wyraz intere­su­jąco nawet pomimo tego, że teo­re­ty­cznie będzie prezen­tował sobą śred­nią półkę.

M4 ma otrzy­mać dwur­dzeniowy pro­ce­sor o tak­towa­niu 1,2 GHz. Nie jest to coś, co mogłoby wzbudzić podziw, lecz czy­ta­j­cie dalej. Wyświ­et­laczem stanie się­panel 4,3″ o rozdziel­czości 720p, co zapewni doskon­ałe zagęszcze­nie pik­seli. W obu­dowie zna­jdzie się także miejsce dla 2 GB RAM-u, aparatu 13 Mpix f/2.0, aparatu przed­niego 1,6 Mpix oraz baterii 1700 mAh. Nie zabraknie też wspar­cia dla łączności LTE. HTC M4 ma pra­cować na Androidzie 4.2 Jelly Bean wzbo­ga­conym nakładką Sense 5.0. Wyczuwam w tym smart­fonie niemały potenc­jał, głównie ze względu na aparat o takiej rozdziel­czości i nową wer­sję sys­temu. Wydaje się być świet­nym następcą dla mod­elu One S.

Kole­jnym urządze­niem jest HTC G2. Ten model mnie niestety porząd­nie rozczarował. Jeśli prze­cieki okażą się prawdziwe, otrzy­mamy smart­fona z ekranem 3,5″ o rozdziel­czości 320 x 480 pik­seli, starym Androi­dem 4.0 Ice Cream Sand­wich, jed­nordzeniowym pro­ce­sorem 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, baterią 1400 mAh oraz slotem na karty pamięci. Gdzie tu jest postęp? Nie widzę przyszłości dla tego mod­elu. Chyba, że będzie ofer­owany w niezwykle niskiej cenie.

HTC M4 i HTC G2 praw­dopodob­nie zostaną zaprezen­towane pod­czas targów MWC 2013, które odbędą się w ostat­nich dni­ach lutego.

Via

Ciekawe? Podziel się!