Sam­sung zaprezen­tował Galaxy Xcover 2 — smart­fona stwor­zonego z myślą o fanach sportów ekstremal­nych i innych osób, które wyjątkowo cenią sobie odporność. Po za samą kwestią wytrzy­małości, wciąż jest to porządny Android z niższej półki.

Niewiele jest smart­fonów, którym nie straszne pył, woda czy upadki (choć uwaga — każdy szk­lany ekran po frontal­nym upadku z niekoniecznie dużej wysokości może się rozbić) — ja z głowy jestem w stanie wymienić jedynie Motorolę Defy i Sony Xperię Active i pier­wszego Xcov­era. Sam­sung na jed­nym uod­pornionym Androidzie nie chce poprzes­tać i dlat­ego wypuś­cił jego następcę.

Sam­sung Galaxy Xcover 2 posi­ada cer­ty­fikat IP-67, a to oznacza, że jest pyłoszczelny i może bez uszczer­bku na zdrowiu wytrzy­mać nawet pół­godzinne zanurze­nie w wodzie. Jego obu­dowa została wyko­nana z moc­nego plas­tiku i gumy, dzięki czemu smart­fon powinien przetr­wać naprawdę wiele. W celu uszczel­nienia tyl­nej klapki, pro­du­cent zas­tosował spec­jalny zatrzask, który przy­pom­ina mech­a­nizm zas­tosowany w Motoroli Defy.

Sam­sung Galaxy Xcover 2 nie grzeszy urodą, lecz wytrzyma zde­cy­dowanie więcej, niż inne smartfony.

Jeśli chodzi o podze­społy, to jest całkowicie prze­cięt­nie. Sercem został dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1 GHz, a ilość pamięci RAM wynosi 1024 MB. Wyświ­et­lacz to czte­rocalowy TFT o rozdziel­czości 480 x 800 pik­seli. Aparat cyfrowy z tyłu obu­dowy wykonuje zdję­cia 5 Mpix i filmy 720p, a dodatkowy, przedni otrzy­mał matrycę VGA. Warto wspom­nieć też o 4 GB pamięci wewnętrznej z możli­woś­cią uzu­pełnienia jej kar­tami micro-SD. Całoś­cią zarządza Android 4.1 Jelly Bean z nakładką TouchWiz.

Model wkrótce powinien pojawić się na półkach skle­powych. Wiadomo też, że Sam­sung zaprezen­tuje go na tar­gach MWC 2013.

Via

Ciekawe? Podziel się!