Orange rozwija swoją ofertę o trzy nowe smart­fony. Wiado­mość ta powinna ucieszyć osoby szuka­jące taniej i zarazem w miarę poręcznej słuchawki.

Z dniem wczo­ra­jszym (25 sty­cz­nia) do oferty pomarańc­zowego oper­a­tora trafiły trzy nowe smartfony:

  • Nokia Lumia 510
  • Sam­sung Galaxy Mini 2 NFC
  • Sam­sung Galaxy S III Mini

Pier­wszy z nich — Nokia Lumia 510 to nowsza i więk­sza odmi­ana Lumii 610. Charak­teryzuje się dobrym, czte­rocalowym wyświ­et­laczem, pro­ce­sorem 800 MHz, 512 MB RAM-u i sys­te­mem Win­dows Phone 7. Szerzej pisal­iśmy o niej w tym tekś­cie, do którego odnoszę wszys­t­kich zain­tere­sowanych. Orange ofer­uje ją w trzech żywych kolorach: czer­wonym, żół­tym i niebieskim. Jej cena waha się od 1 zł (Smart Plan Halo 79,90, cena w e-sklepie) do 409 zł (Smart Plan Mix 29,90, cena w salonie).

Sam­sung Galaxy Mini 2 już wcześniej był dostępny w Orange, lecz tym razem zaw­itała do niego wer­sja z łącznoś­cią NFC. Miłym gestem jest to, że pomimo tego, że jest to usprawniony model, to cena została zachowana. Jest to od 1 zł (Smart Plan Halo 39,90, cena w e-sklepie) do 269 zł (Smart Plan Mix 29,90 zł, cena w salonie).

Ostatni z trójki mod­eli to Sam­sung Galaxy S III Mini, który tak na prawdę z dużym Galaxy S III nie ma wiele wspól­nego. Jego dokładną specy­fikację może­cie obe­jrzeć tutaj. Co miłe, zna­j­duje się w nim niemalże najnowsza wer­sja sys­temu Android — 4.1 Jelly Bean. Niestety, pomarańc­zowi jeszcze nie dodali infor­ma­cji doty­czą­cych ceny urządzenia w ich ofercie.

Via

Ciekawe? Podziel się!