Japonia dla prze­cięt­nego Europe­jczyka może wydawać się bardzo zwar­i­owanym kra­jem. Mogą nas dzi­wić ich tele­turnieje, kreskówki czy kuch­nia, lecz jak odmi­enny może być japoński smart­fon? Okazuje się, że bardzo.

Info­bar A02 to nowy smart­fon dostępny wyłącznie u KDDI (jed­nego z czołowych japońs­kich oper­a­torów komórkowych). W pro­jek­cie maczało palce znane nam wszys­tkim HTC, co powinno być gwarancją świet­nej jakości i nie gorszej specy­fikacji sprzę­towej. No i rzeczy­wiś­cie tak jest — dane tech­niczne przed­stawię w miłej dla oka formie listy:

 • Android 4.1 Jelly Bean
 • Czterordzeniowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon S4 Pro APQ8064 1,5 GHz
 • 1 GB pamięci RAM
 • Wyświ­et­lacz 4,7″ o rozdziel­czości 720 x 1280 pikseli
 • 16 GB wbu­dowanej pamięci wewnętrznej
 • Slot na karty micro-SD
 • Bate­ria 2100 mAh
 • Aparat główny 8 Mpix (przysłona f2.0)
 • Aparat przedni 2,1 Mpix
 • Beats Audio
 • Łączność LTE
 • NFC
 • Tuner TV
 • Obu­dowa pyło– i wodoodporna

W kwestii tech­nicznej nie możemy zarzu­cić smart­fonowi chyba niczego. Jest to bardzo mocny gracz posi­ada­jący kom­po­nenty z najwyższej półki oraz wiele ciekawych dodatków, jak pro­gramowe wspar­cie dla Beats Audio czy pop­u­larny w kraju kwit­nącej wiśni tuner TV. Jed­nakże, nie tylko wnętrzności spraw­iają, że Info­bar A02 wyróż­nia się na tle innych komórek.

 

 
 
Według mnie w opisy­wanym smart­fonie naj­ciekawsza jest… współ­gra­jąca z nietuzinkową obu­dową nakładka sys­te­mowa iida UI. Zrywa ona ze wszys­tkim tym, co mogliśmy zobaczyć w innych tele­fonach (no, może nie licząc Win­dows Phone) i przepełniona jest ona efek­townymi i niety­powymi ani­mac­jami. Wąt­pię, by zyskała ona spore poważanie w naszej sze­rokości geograficznej, lecz Japonia to kraj wyróż­ni­a­jący się odrębną kul­turą, a ich­niejsza szkoła designu znacząco różni się od amerykańsko-europejskich wzor­ców. Według mnie jest to zaleta — w końcu mamy coś nowego, kom­plet­nie odmi­en­nego, a w smart­fonach obec­nie ciężko spotkać prawdziwe innowacje. Ale czy ja oso­biś­cie skusiłbym się na Info­bara A02? Nieee, odstąpię go Japończykom.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!