Do czołówki naj­ciekaw­iej zapowiada­ją­cych się smart­fonów z pewnoś­cią zal­icza się HTC M7. Już wiemy, jak ten model będzie wyglą­dał. HTC tym razem stawia na min­i­mal­izm. Czy to dobry kierunek?

Do sieci wyciekły zdję­cia, grafiki i screen­shoty nakładki sys­te­mowej HTC M7. Jeśli tajwański gigant zamierzał zachować ist­nie­nie nad­chodzącego flagowca w tajem­nicy, to wyjątkowo mu się nie udało ;)

   

HTC M7 ma aspiracje do bycia najlep­szym smart­fonem pier­wszej połowy 2013 roku. Oczy­wiś­cie, nie będzie to łatwe zadanie, gdyż sztab najlep­szych ludzi Sam­sunga w pocie czoła pracuje nad swoim Galaxy S IV, a sukces SGS-a III udowad­nia, że Kore­ańczyków stać na bardzo wiele. A to tylko jeden z licznych konkurentów…

W alu­min­iowej obu­dowie uni­body nowego HTC zna­jdzie się przede wszys­tkim wielki wyświ­et­lacz 5″ o rozdziel­czości 1920 x 1080. Kto widział na żywo Droida DNA (bądź słyszał opinie takowych osób) wie, że będzie to bezkonkuren­cyjny panel. Pod nim osad­zony zostanie potężny czterordzeniowy pro­ce­sor Qual­comm APQ8064 Snap­dragon S4 Pro wspo­ma­gany zapewne przez 2 GB pamięci RAM.

Zad­owoleni zostaną też fotografowie, gdyż M7 zostanie wyposażone w aparat 13 Mpix z lampą błyskową i nagry­waniem filmów 1080p. Na pewno pojawi się też bardzo dobra kamerka do wide­orozmów. Obstaw­iam, że za jej pomocą również nagramy mate­ri­ały wideo w rozdziel­czości Full HD.

A teraz kwes­tia wyglądu. Zrywa on z dobrze przyję­tym designem serii One, przez co czuję wewnętrzny zawód, gdyż nie wyróż­nia się swoją ory­gi­nal­noś­cią jak np. taki HTC One X. Z przodu łatwo go pomylić z urządzeni­ami Sonego. Styl jest podobny, zwłaszcza od frontu — mono­li­ty­czna, szk­lana bryła pros­tokąta z zaokrą­glonymi rogami oraz obła, lecz prosta tylna część obu­dowy spraw­iają dobre wraże­nie, choć brakuje mi w tym wszys­tkim polotu design­erów HTC.

HTC M7 zostanie obdar­zony zupełnie nową wer­sją nakładki sys­te­mowej HTC Sense. W tym wypadku zostanie zaty­tułowana 5.0 i ma znacząco odstawać od swoich poprzed­niczek. Tym razem uśmier­cono charak­terysty­czny widżet zegara połąc­zonego z pogo­dynką, a kon­cepcja artysty­czna uległa diame­tral­nej zmi­anie. Zmi­any odbiły się także w funkcjon­al­ności — widać, że nic nie stanie na przeszkodzie, by w siatce aplikacji umieś­cić folder. Zde­cy­dowanie na plus prezen­tują się przełączniki ustaw­ień. Przy okazji, jeśli jeszcze nie wiecie, nie jest to pier­wszy wyciek screen­shotów z Sense 5.

Wkrótce na pewno doczekamy się więk­szej ilości infor­ma­cji na temat HTC M7. Czekajcie!

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!