Przed Wami pier­wsze video doty­czące smart­fona Nokia Lumia 820. Skierowane ono jest do osób, które nie do końca wiedzą, jak sobie poradzić z pod­sta­wowymi sprawami związanymi z tym urządze­niem. Z filmiku dowiecie się: jak ściągnąć obu­dowę? jak włożyć kartę microSIM oraz microSD? Jak ład­ować tele­fon oraz jak go włączyć? Video trak­tuje na zasadzie porad­nika, który przyda się w szczegól­ności now­icjus­zom. W kole­jnych dni­ach dodane zostaną także porad­niki doty­czące kon­fig­u­racji smart­fona, pier­wszego uru­chomienia. Na samym końcu będziecie mogli liczyć także na recen­zję Nokii Lumii 820. Po tes­tach Lumii 820 powróci do mnie Lumia 920, która także będzie miała swoją video-recenzje (nie mogła się ona odbyć wcześniej z racji na moje prob­lemy ze zdrowiem).

Pamię­ta­j­cie także o sub­skry­bowa­niu naszego kanału na YouTube oraz na Face­booku — dzięki temu zawsze pozostaniemy w kontakcie:)

Ciekawe? Podziel się!