ZTE pod­czas targów CES 2013 zaprezen­towało świetny model Grand S. Według pro­du­centa to urządze­nie udało się aż na tyle, że w opar­ciu o jego design zamierza stworzyć kole­jny model.

W prze­ci­wieńst­wie do Grand S, nowy smart­fon posi­adł niebanalną nazwę. Konkret­niej — V987. Miejmy nadzieję, że jed­nak uleg­nie ona zmi­anie, gdyż utrapi­e­niem każdego piś­maka jest zapamię­ty­wanie tych wszys­t­kich jakże chwytli­wych nazw smart­fonów. Na szczęś­cie jed­nak do ligi Sharpa (pamięta­cie Aqu­osa SH930W? Nie? To może cho­ciaż kojarzy­cie SH631U?) jeszcze sporo Chińczykom brakuje.

Zbłądz­iłem nieco z tem­atu, za co przepraszam. Pomówmy może jed­nak o specy­fikacji. Smart­fon otrzyma pię­ciocalowy bezramkowy wyświ­et­lacz o rozdziel­czości 720p, co uważam za pozy­tyw. Można by narzekać, że nie jest to Full HD, no ale co z tego? Różnicę i tak dostrzeże wyłącznie mędrzec ze swym szkiełkiem i okiem, nato­mi­ast żaden nor­malny użytkownik nie będzie mógł narzekać na małe zagęszcze­nie pikseli.

Na samym ekranie świat się nie kończy. Urządze­nie wyposażone zostanie w aparat 8 Mpix (Grand S miał 13-megapikselową optykę), dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1,2 GHz, wymienialną baterię 2500 mAh oraz slot dual-SIM. Zde­cy­dowanie bardzo dobrze brzmi przy­toc­zone 2500 mAh — taka bate­ria powinna poz­wolić na całkiem spory czas pracy na jed­nym cyklu.

ZTE V987 obec­nie czeka na zatwierdze­nie przez TENAA, którego reg­u­lacje musi pozy­ty­wnie prze­jść każdy smart­fon, który będzie sprzedawany na tere­nie Chin. Fajnie by było, gdyby słuchawka od ZTE trafiła także w nasze tereny…

Via

Ciekawe? Podziel się!