Do tej pory, aby kupić w naszym kraju Sam­sunga Galaxy Nexus 10, należało nieźle się nag­im­nastykować. To już przeszłość, gdyż Vobis postanowił na własną rękę sprzedawać kore­ańskie tablety na tere­nie Polski.

Sam­sung Google Nexus 10 to najwięk­szy tablet z linii  Nexus, zaw­ier­a­jącej topowe urządzenia oparte na Androidzie. Jest to owoc współpracy Google’a z Sam­sungiem, który zaw­iera w sobie najlep­sze rozwiąza­nia stosowane na rynku. Na jego pokładzie zna­j­duje się m.in. Android 4.2 Jelly Bean, czterordzeniowy pro­ce­sor Exynos 5250 pracu­jący z częs­totli­woś­cią 1,7 GHz oraz rewela­cyjny wyświ­et­lacz 10″ o rozdziel­czości 2560 x 1600 pik­seli. To właśnie specy­fikacja sprawia, że Nexus 10 ma w sobie wielu zagorza­łych fanów, a Polacy, niestety, do tej pory musieli pow­strzy­mać się ze smakiem, jeśli chodzi o jego zakup.

Na szczęś­cie, Vobis postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i na własną rękę postanowił dys­try­buować sprowad­zone z zagranicy Nexusy. Niestety, na razie postaw­iono wyłącznie na mod­ele 16 GB, więc jeśli polowal­iś­cie na wer­sję 32 GB, musi­cie albo poczekać, albo sprowadzić sobie tablet z innego źródła. Kupu­jąc jed­nak Sam­sunga z tego sklepu, może­cie liczyć na grati­sowy anty­wiru­sowy pakiet Nor­ton Tablet Secu­rity, roczną gwarancję ser­wisową oraz dar­mową dostawę. Cena? 2099 zł. W porów­na­niu do reszty świata oferta prezen­tuje się prze­cięt­nie, choć i tak myślę, że za taki sprzęt nie są to wygórowane pieniądze. Na ofic­jal­nym fanpage’u Vobisa na Face­booku pojawił się następu­jący wpis:

Jego poprzed­nik, “mniejszy” brat, cieszył się u nas dużą pop­u­larnoś­cią. Pora zatem na wer­sję 10, a więc 10″ model Nexus, którego pro­dukcja tym razem została powier­zona fir­mie Sam­sung, a który zach­wyca swoimi osiągami, wygry­wa­jąc w konkurencji nawet z iPa­dem Ret­iną. 
Zamaw­ia­jąc w przed­sprzedaży otrzy­mu­je­cie pakiet ochronny Nor­ton Tablet Secu­rity oraz dar­mową dostawę. Zapraszamy! :)
http://www.vobis.pl/tablet-samsung-google-nexus-10-16gb-2–121189.html

Via

Ciekawe? Podziel się!