Któż z nas nie grał kiedykol­wiek w Angry Birds? Dwie najnowsze odsłony tej niezwykle uza­leż­ni­a­jącej pro­dukcji trafiły wresz­cie na smart­fony Nokia Lumia 610. Było nam dane sporo czekać na ten dzień…

Wściekłe Ptaki to jeden z najwięk­szych fenomen ostat­nich lat i jed­nocześnie najsłyn­niejsza i najchęt­niej pobier­ana seria gier na smart­fony. Jak chęt­nie? Może­cie wierzyć lub nie, lecz w maju gry z tej serii pobrano już mil­iard razy. Niesamowite, prawda?

Angry Birds Star Wars miało pre­mierę 8 listopada i pojaw­iło się na Androidzie, Win­dows Phone 8, a także na iOS.W grud­niu Rovio wydało Angry Birds Star Wars i  Space na plat­formę Win­dows Phone 7, lecz wtedy nie udało się zapewnić odpowied­niej płyn­ności dzi­ała­nia na Nokii Lumia 610 posi­ada­jącej zaled­wie 256 MB pamięci RAM. Pro­du­cent gier stwierdził, że posi­adacze tego smart­fona będą usieli na tę grę poczekać, aż wydana zostanie wer­sja kom­paty­bilna z tym urządzeniem.

Okazało się, że Rovio potrafi dotrzy­mać słowa. Dzisiejszego dnia zarówno Angry Birds Space jak i Angry Birds Star Wars stały się dostępne do pobra­nia dla użytkown­ików Nokii Lumia 610. Obie gry są dostępne z poziomu Mar­ket­place i kosz­tują 3,49 zł. Myślę, że warto wydać te parę zło­tych dla tak wybornej rozrywki.

Angry Birds Space — Win­dows Phone 7 Download

Angry Birds Star Wars — Win­dows Phone 7 Download

Via

Ciekawe? Podziel się!