Asphalt jest dla smart­fonów tym, czym Need for Speed dla kom­put­erów stacjonarnych. Po prostu nie ma pop­u­larniejszej samo­chodówki na mobilne plat­formy. Nic więc dzi­wnego, że Gameloft myśli o wyda­niu kole­jnej — już ósmej części tej serii.

Huh, ale ten czas leci! Do tej pory pamię­tam, jak zagry­wałem się w Asphalta Urban GT 2 na Nokii N-Gage u kolegi. Nigdy bym nie pomyślał, że od tego czasu minęło aż 7 lat. W tym cza­sie branża gier na tele­fony komórkowe zdążyła zmienić się nie do poz­na­nia, a seria ma się bardzo dobrze nawet dziś. W zeszłym roku byliśmy świad­kami pre­miery siód­mej odsłony noszącej pod­ty­tuł Heat. Asphalt 8: Infin­ity ma wprowadzić znaczne innowacje w sto­sunku do poprzedniczek.

 

 

Tym razem źródłem infor­ma­cji stał się film ukazu­jący prace nad tą grą, który przy­pad­kiem (a może nie?) prze­dostał się do Inter­netu. Znacznej poprawie ma ulec model jazdy, dzięki któremu samo­chody będą bardziej wyczuwalne, a gracz otrzyma dzięki temu pre­cyzyjniejszą kon­trolę i bardziej real­isty­czne doz­na­nia. Nie znaczy to jed­nak, że gra stanie się symu­la­torem. Wręcz prze­ci­wnie — Asphalt 8: Infin­ity dostar­czy nam jeszcze więcej zręcznoś­ciowej fra­jdy. Ma pomóc w tym prze­bu­dowany tryb mul­ti­player, który zyska sporo nowych opcji.

Oczy­wiś­cie ulep­szona zostanie także grafika, choć — sądząc po przed­staw­ionym filmiku — nie będzie ona prezen­tować się lep­iej niż ta z Need for Speed: Most Wanted.

Więcej infor­ma­cji na temat gry powin­niśmy poz­nać niebawem.Nie wiemy jeszcze nic o docelowych plat­for­mach, choć możemy założyć, że nie obe­jdzie się bez Androida i iOS’a. Czy trafi także na Win­dows Phone? Byłoby miło.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!