Huawei Ascens W1

Huawei Ascend W1

Tego należało się spodziewać – kole­jny pro­du­cent dołączył do rodziny Win­dows Phone. Huawei Ascend W1 to najnowszy model chińskiego pro­du­centa oparty o sys­tem Microsoftu – Win­dows Phone 8. Czy Ascend W1 może stać się powo­dem do zmartwień dla Nokii?

Po zobacze­niu pier­wszych zdjęć (z daleka) mod­elu Huawei Ascend W1 zacząłem się zas­tanaw­iać czy nie jest on podobny do Lumii 800 – podobne ksz­tałty, podobny wyświ­et­lacz i co ważne wer­sje kolorysty­czne jakieś podobne. Po dłuższej kon­tem­placji nad zdję­ciem zna­jdziecie jed­nak pewne różnice, które z pewnoś­cią przy bezpośred­nim obcow­a­niu z tym mod­elem dadzą o sobie znać. Po pier­wsze wyko­nanie – nor­malna plas­tikowa obu­dowa, która w porów­na­niu z Lumią 800 nie robi najlep­szego wraże­nia. Jed­nak z drugiej strony nie ma co porówny­wać tego mod­elu z 8-setką – linia Lumii jest piękna pod wieloma wzglę­dami, nato­mi­ast tutaj mamy przy­padek całkiem klasy­czny, który można zak­wal­i­fikować do stan­dar­d­owych rozwiązań we wzor­nictwie i desig­nie smartfonów.

smartfon Huawei Ascens W1

Tyle na temat wyglądu zewnętrznego, prze­jdźmy teraz do wnętrza Huawei Ascend W1. Słuchawka wyposażona będzie w wyświ­et­lacz 4-cale LCD IPS o rozdziel­czości 480x800 wyko­rzys­tu­jący tech­nologię OGS. Smart­fon napędzany będzie dwur­dzeniowym pro­ce­sorem Qual­comm Snap­dragon S4 MSM8230 o tak­towa­niu 1,2GHz wspo­ma­gany ukła­dem graficznym Areno 305. Pon­adto smart­fon wyposażony będzie w aparat 5 Mpix z możli­woś­cią nagry­wa­nia w jakości HD (720p) oraz baterię 1950mAh, która pomimo swo­jej śred­niej pojem­ności powinna star­czyć na spoko­jne użytkowanie z racji na wyko­rzys­tanie spec­jal­nej tech­nologii oszczędza­jącej zuży­cie energii w smartfonie.

Zobacz także: Ponad sześ­ciocalowy tableto­fon Huaweia — szczyt absurdu czy rewela­cyjny pomysł?

Smart­fon Huawei Ascend W1 dostępny będzie w 4 wer­s­jach kolorysty­cznych: białej, niebieskiej, czer­wonej i czarnej. Model w sprzedaży dostępny będzie już w tym miesiącu w przy­padku Chin i Rosji, nato­mi­ast później pojawi się w innych częś­ci­ach świata – w tym w Europie. Cena na chwilę obecną nie jest znana.

Rodz­ina WP się pow­ięk­sza i powoli rozpocznie się konkurencja w tym seg­men­cie. Oczy­wiś­cie prym wiedzie tutaj Nokia, która już od samego początku zgar­nęła dla siebie duży kawałek tortu ale zabawa dopiero się rozpoczyna i dopiero teraz będziemy mogli zacząć porówny­wać smart­fony Nokia Lumia z innymi konkurentami z Win­dows Phone na rynku. Na chwilę obecną nie jest to na tyle mocny konkurent dla Nokii by móc z nią rywal­i­zować, jed­nak należy się spodziewać, że Huawei Ascend W1 to nie ostatni model z sys­te­mem od Microsoftu tego producenta.

 

Huawei Ascens W1Huawei Ascens W1

Ciekawe? Podziel się!