Snap­dragon S4 Pro nie zdążył jeszcze na dobre zado­mowić się we wnętrzach smart­fonów, a Qual­comm już wprowadza nową, zde­cy­dowanie wyda­jniejszą linię swoich pro­ce­sorów. Tym razem możemy liczyć na układy o mocy nawet do 2,3 GHz!

Na wciąż trwa­ją­cych tar­gach CES 2013 jeden z czołowych pro­du­cen­tów mobil­nych pro­ce­sorów — Qual­comm — zaprezen­tował nową serię swoich pro­duk­tów, która zapowiada się niezwykle ciekawie.

Linia układów oznac­zonych nazwą 600 będzie dzi­ałać na czterech rdzeni­ach Krait  300, a jego maksy­malną częs­totli­woś­cią tak­towa­nia jest 1,9 GHz. Jako, że lwia część nowych smart­fonów z najwyższej półki wciąż posi­ada pół­tor­agi­ga­her­cowy chipset, uważam to za bardzo porządny wynik. Snap­dragon 600 otrzyma naty­wne wspar­cie dla pamięci LPDDR3 RAM, a jego wyda­jność wzrośnie o 40% w sto­sunku do Snap­drag­ona S4 Pro.

Kole­jną nowoś­cią z amerykańs­kich targów jest Snap­dragon 800. To właśnie on zostanie naj­moc­niejszym SoC Qual­comma, który będzie mógł osiągnąć nawet częs­totli­wość 2,3 GHz. Wyposażony w cztery rdze­nie Krait 400 i zupełnie nowe GPU Adreno 330 obsługu­jące tech­nologię Flex Ren­der ma zapewnić niesamow­itą wyda­jność w ren­derowa­niu obrazu. Nowy chipset zapewni obsługę wyświ­et­laczy o rozdziel­czości 4K, dźwięk DTS-HD i Dolby Dig­i­tal Plus dla głośników w zestawie 7.1, do czterech kamer jed­nocześnie (z czego maksy­malna matryca będzie mogła wynieść 55 Mpix), Dual LPDDR3 RAM, łączność 4G LTE i wiele innych bajerów, których nazwy są tak egzo­ty­czne, że nikt nawet nie wie, do czego mogą one służyć. Snap­dragon 800 będzie aż o 75% wyda­jniejszy od poprzed­niego S4 Pro, a układ graficzny stanie się dwukrot­nie szyb­szy wzglę­dem Adreno 320.

Zapowiada się bardzo ciekawa walka pomiędzy nowymi Snap­drag­o­nami, a Tegrą 4 od Nvidii. To, który układ jest potężniejszy, rozstrzygną benchmarki.

Via

Ciekawe? Podziel się!