Poli­węglan to jeden z najpowszech­niejszych mate­ri­ałów wyko­rzysty­wanych w smart­fonach. To na niego postaw­iła Nokia w m.in. swoich Win­dows Phone’ach, choć najnowsze infor­ma­cje mówią, że następca topowej Lumii 920 otrzyma obu­dowę wyko­naną z innego tworzywa.

Według doniesień, Nokia w tym roku planuje wydać kole­jną linię swoich smart­fonów. Wśród niej pojawi się flagowy model o nazwie kodowej Cat­walk, który wyprze obec­nie naj­moc­niejszą Lumię 920.

Cat­walk ma być kole­jnym krok­iem naprzód dla Nokii. Zostanie wyposażony w moc­niejsze podze­społy, choć jeszcze ich dokład­nie nie znamy. Wiemy nato­mi­ast, że zmi­any będą doty­czyć także wyglądu zewnętrznego.W niepamięć ode­jdzie poli­węglan, który był mate­ri­ałem wyko­rzysty­wany w obu­dowach takich smart­fonów Finów, jak Nokia N9, Nokia Lumia 800 czy Nokia Lumia 920. Zastąpi go alu­minium, które wielu osobom kojarzy się z prestiżem i solidnością.

Nie będzie to pier­wsze urządze­nie Nokii wyko­nane z tego met­alu. Wcześniej mogliśmy go znaleźć na cho­ci­ażby fotograficznej Nokii N8 (można ją podzi­wiać na miniaturce tego artykułu). Apple także postaw­iło na alu­minium w swoim iPhonie 5.

Niestety, reszta infor­ma­cji na temat tajem­niczego Cat­walka pozostaje wciąż nieod­kryta. Z pewnoś­cią poin­for­mu­jemy was, gdy na jego temat dowiemy się czegoś więcej.

Via

Ciekawe? Podziel się!