Czym bliżej pre­miery Sam­sunga Galaxy S IV, tym więcej plotek wokół niego będzie naras­tało. Tym razem przed­staw­iam na deser rewela­cyjny film prezen­tu­jący ten właśnie tele­fon. Niestety, jest to tylko kom­put­erowa ani­macja. Na takiego SGS-a warto czekać!

Jestem zach­wycony rezul­tatem prac trzech twór­ców omaw­ianego filmiku. Maxim Khoro­shev, Kon­stan­tin Teteryuk i Denis Mukhin zaprezen­towali nam bardzo realną i intere­su­jącą wizję Sam­sunga Galaxy S IV.

Smart­fon miałby wyróż­niać się stacją doku­jącą zaw­ier­a­jącą laserowy rzut­nik wyświ­et­la­jący pełnowymi­arową klaw­iaturę QWERTY. Pomysł nie jest co prawda innowacją rodem z filmów science-fiction, gdyż takie klaw­iatury ist­nieją od jakiegoś czasu, lecz nie przy­pom­i­nam sobie, by kiedykol­wiek sko­rzys­tały z niego smart­fony bądź tablety. Zdaje się, że taki sposób wprowadza­nia tek­stu byłby zde­cy­dowanie bardziej wygodny od doty­chcza­sowych rozwiązań stosowanych w mobil­nych urządzeniach.

Pozostałymi cechami tego fan­tazyjnego Sam­sunga są: czterordzeniowy pro­ce­sor 2 GHz, wyświ­et­lacz Grand AMOLED 1080p, aparat o matrycy 13 Mpix, 2 GB pamięci RAM oraz Android 5.0 Key Lime Pie.

Chcielibyś­cie, by Sam­sung Galaxy S IV tak właśnie wyglą­dał? Moim zdaniem, taka wizja nowego topowego urządzenia od Sam­sunga prezen­tuje się naprawdę kusząco i nie obraz­iłbym się, gdyby tak właśnie się prezen­tował w rzeczywistości.

Via

Ciekawe? Podziel się!