Goldenline-Windows-Phone

Przed Wami kole­jna aplikacja — Gold­en­line — skierowana na smart­fony z Win­dows Phone, w tym oczy­wiś­cie na mod­ele Nokia Lumia. O plusach posi­ada­nia tej właśnie aplikacji opowie Wam w krótkim video Karol Paciorek, a ja postaram się w miarę obiek­ty­wnie wypowiedzieć na temat samej apki.

Gold­en­line to por­tal dla ludzi biz­nesu / pracy – przy­na­jm­niej tak jest przestaw­iany. W rzeczy­wis­tości ma on już swoje 5 minut za sobą. W dobie Face­booka jego pop­u­larność spada a przy­należność do grona Gold­enów nie jest już niczym prestiżowym. Niem­niej jed­nak zawsze ceniłem Gold­en­line za forum, które sku­pi­ało ludzi danej pro­fesji w konkret­nym miejscu, którzy gotowi byli pomóc w wielu sprawach – wystar­czyło napisać.

Sama aplikacja Gold­en­line jest ciekawą aplikacją dla tych, którzy już wcześniej zaz­na­jomili się z por­talem i mają na nim swój pro­fil. Ścią­ganie apki tylko po to, by zare­je­strować konto i zobaczyć jak dzi­ała – mija się raczej z celem. Co do funkcji – aplikacja nadal umożli­wia korzys­tanie z forum, które nadal jest rdze­niem GL, jeśli szuka­cie pracy i myśli­cie, że właśnie tam ją zna­jdziecie – raczej odradzam, są lep­sze aplikacje, które sku­pi­ają się na wyszuki­wa­niu ofert pracy.

Pod­sumowu­jąc – aplikacja Gold­en­line na smart­fony z Win­dows Phone jest ofertą skierowaną do obec­nych użytkown­ików GL. Szukasz wspar­cia, pomocy w konkret­nym tema­cie, w którym chci­ałbyś rozwinąć swoją wiedzę – także pole­cam Gold­en­line. Nie pole­cam nato­mi­ast ludziom, którzy nie mają potrzeby czy­ta­nia często długich dialogów na tem­aty, których odpowiedź zna­jdą w szy­bki sposób w wyszuki­warce Google.

Do ściąg­nię­cia jak zwykle za darmo z Mar­ket­place i kom­paty­bilne z urządzeni­ami z sys­te­mem Win­dows Phone 7.5, 7.8, 8.0 (Nokia Lumia 920,  Nokia Lumia 900, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 710, Nokia Lumia 610, Nokia Lumia 610 NFC).

PS: Co to za tablet pojaw­ia­jący się na video?

Ciekawe? Podziel się!