Obec­nie Insta­gram nie ma ofic­jal­nego wspar­cia dla sys­temów Microsoftu. Na szczęś­cie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć okrężnej drogi — Met­ro­gram to świetny klient tej aplikacji dla Win­dows Phone, który ma chyba tylko jedną, choć bardzo dużą wadę. Jaką?

Met­ro­gram to nie­ofic­jalna dar­mowa aplikacja stwor­zona przez nieza­leżnego devel­opera, Naz­era Aminou. Pozwala ona na przeglą­danie Insta­gramowej społeczności w bardzo wygodny sposób.

Sporą zaletą jest inter­fejs dopa­sowany do samego sys­temu. Nie każdemu spodoba się ta szkoła designu, choć trzeba przyz­nać, że wszys­tko zna­j­duje się na miejscu i naw­igowanie pomiędzy poszczegól­nymi funkc­jami nie nas­tręcza żad­nych problemów.

Za pomocą Met­ro­gramu można bez przeszkód przeglą­dać zarówno swój pro­fil jak i pro­file innych użytkown­ików. Da się lajkować i komen­tować zdję­cia, obdarzać fol­lowami, eksplorować najpop­u­larniejsze i dodane w pobliżu fotki a także robić wiele innych rzeczy. Jedyne, czego nie da się wykonać poprzez Met­ro­gram, to dodawać nowych zdjęć. Tak, owszem, jest to wielka wada, lecz tego nie da się obe­jść w żaden sposób. Nie ma żad­nego nie­ofic­jal­nego klienta Insta­grama na żadną plat­formę, która posi­adałaby taką funkcję — do tego potrzeba już ory­gi­nal­nej aplikacji.

Met­ro­gram można pobrać z Mar­ket­place za darmo i kom­paty­bilny jest z każdym smart­fonem korzys­ta­ją­cym z WP7 i WP8.

Via

Ciekawe? Podziel się!