Motorola od czasu, gdy została sprzedana Google’owi, nie pokazała nam jeszcze niczego nad wyraz nadzwycza­jnego. Być może zmieni to się już wkrótce, gdyż firma każe nam się przy­go­tować na X Phone i X Tablet, które mają być rzekomo czymś bardzo innowacyjnym.

Infor­ma­cja, którą przekazała nam Motorola brzmi bardzo tajem­niczo. Niestety, mało w niej konkretów. CEO tej firmy, Den­nis Wood­side, w wywiadzie dla Wall Street Jour­nal powiedział, że jego firma inwes­t­uje w zespół i tech­nolo­gie, które będą pod­chodzić do mobil­nych tech­nologii pod innym kątem. Nie wiemy jed­nak, co to może oznaczać. Do tej pory czer­wone M zaskaki­wało nas smart­fon­ami charak­teryzu­ją­cymi się bardzo moc­nymi bate­ri­ami. Czy X Phone będzie jed­nym z tych urządzeń?

Nie­ofic­jal­nie mówi się, że na wyposaże­niu X Phone pojawi się ceram­iczna obu­dowa, aparat z najwyższej półki (choć nie sądzę, by stał się zagroże­niem dla Nokii 808 Pure­View), rozbu­dowane sterowanie ges­tami. Mówi się nawet o giętkim ekranie, choć co do tej rewelacji nie jestem przekonany.

Tajem­niczy smart­fon Motoroli będzie mieć pre­mierę gdzieś w 2013 roku, lecz nie podano konkret­niejszego ter­minu. Wkrótce po X Phone ma nastąpić pre­miera X Tableta, choć o tym urządze­niu nie wiemy jeszcze zupełnie nic.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!