Acer, znany pro­du­cent lap­topów, wypro­dukował już kilka smart­fonów pracu­ją­cych na Androidzie. Niestety, nie zyskały one wielkiej pop­u­larności. Czy z V360 będzie inaczej?

Acer V360 został ujawniony na zdję­ci­ach, które wyciekły do Inter­netu. Jest to kole­jna próba wstrze­le­nia się tej znanej firmy elek­tron­icznej w rynek smart­fonów. Można było o nim usłyszeć już wcześniej, lecz do tej pory znal­iśmy wyłącznie powierz­chowne i niezbyt pewne infor­ma­cje. Przez to sam fakt ist­nienia takiego urządzenia był niepotwierd­zony. Plotki tym razem na szczęś­cie nie mijały się z prawdą, a Acer rzeczy­wiś­cie pokaże światu nowy smartfon.

V360 otrzyma duży ekran 4,5″ o rozdziel­czości 540 x 960 pik­seli, dwur­dzeniowy pro­ce­sor o tak­towa­niu 1 GHz, pię­ciomegapik­selowy aparat główny i kamerkę VGA do wide­orozmów. Nie zabraknie slotu na karty micro-SD. Grubość obu­dowy wyniesie 9,9 mm, a waga słuchawki to 140 g.

Warto wspom­nieć o samym sys­temie. Nie będzie zdzi­wie­niem to, że w Acera wpakowano Androida. Pozy­ty­wnie zaskakuje jego wer­sja — relaty­wnie nowy 4.1.1 Jelly Bean, który zostanie wzbo­ga­cony o parę fir­mowych widżetów i aplikacji, lecz poza tym będzie to czysty Android ze stock­owym launcherem. Podoba mi się to podejście!

Mówiąc o Acerze V360 nie można nie wspom­nieć o jego wyglądzie. W moim odczu­ciu, model prezen­tuje się bardzo efek­townie, choć posi­ada widoczne zapoży­czenia od konkurencji. Podobają mi się czer­wone wstawki na górnej i dol­nej krawędzi obu­dowy i tek­stura na tyl­nej klapce, choć zaim­ple­men­towane na niej głośniki pasują jak pięść do nosa. Nie jest to na szczęś­cie tylko odpus­towy ozdob­nik, gdyż smart­fon posi­ada logo DTS, a to wróży naprawdę wyśmien­ite właś­ci­wości dźwiękowe.

Urządze­nie zostanie wypuszc­zone w Chi­nach w cenie 300$. Nie wiemy jeszcze kiedy i czy trafi do Pol­ski. Myśli­cie, że potrak­tu­jemy ominię­cie tej pre­miery bez smutku?

Via/Via/Via

Ciekawe? Podziel się!