Nokia Care US na swoim Twit­terze wyćwierkała, jakoby Nokia Lumia 920 miała otrzy­mać aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do końca bieżącego roku.

Win­dows Phone 8, jak każdy nowo nar­o­d­zony sys­tem, boryka się z prob­le­mami wieku dziecięcego. Na szczęś­cie, niek­tóre z nich zostaną załatane poprzez aktu­al­iza­cję, która powoli nad­chodzi dla topowego smart­fona fińskiego giganta — Nokii Lumia 920.

Nie wiadomo jeszcze, jakich usprawnień możemy się spodziewać w nad­chodzą­cym “apde­j­cie”. Nie będę tutaj strze­lał i dywag­ował w tej kwestii, gdyż nie miałoby to więk­szego sensu. Miejmy jed­nak nadzieję, że czekają nas odczuwalne zmiany.

Będzie to pier­wsza tego typu aktu­al­iza­cja dla smart­fona Nokii opartego na Win­dows Phone 8. Warto tutaj jed­nak wspom­nieć, że konkuren­cyjne HTC już wydało parę dni temu swoją łatkę aktu­al­iza­cyjną do pobra­nia dla HTC 8X przez OTA, z poziomu tele­fonu. Wniosła ona poprawki doty­czące połączenia sieci WLAN pod­czas zgas­zonego wyświ­et­lacza, oraz liczne usprawnienia zarządza­nia wiado­moś­ci­ami tekstowymi.

Via

Ciekawe? Podziel się!