ZTE, choć może nie ma wielkiego zau­fa­nia w Europie, to w Azji radzi sobie doskonale. Jego pozy­cja może wzros­nąć wkrótce jeszcze bardziej, a to za sprawą mod­elu Grand S. Według doniesień, zostanie on zaprezen­towany pod­czas CES 2013.

ZTE, jak każdy liczący się pro­du­cent urządzeń z Androi­dem, chce mieć w swo­jej ofer­cie pię­ciocalowy tableto­fon o rozdziel­czości FulHD. Taki już jest najnowszy trend — jeśli high-end, to koniecznie z ekranem pięć cali i pełnym HD, basta.

Właśnie tym ma się charak­tery­zować ZTE Grand S, który ma potenc­jał do rywal­i­zowa­nia nawet z HTC But­ter­fly. Tak jak już wspom­i­nałem, chińska komórka otrzyma wyświ­et­lacz 5″ charak­teryzu­jący się olbrzymią rozdziel­czoś­cią 1080x1920 pik­seli. Warto też nad­mienić, że ma to być naj­cieńszy spośród smart­fonów z ekranem o takiej przekątnej.

Oczy­wiś­cie, samym wyświ­et­laczem rynku się nie zawo­juje. Dlat­ego ZTE wyposaży swój nad­chodzący flagowiec w czterordzeniowy pro­ce­sor oraz ceram­iczną obu­dowę wyko­naną w trady­cyjnym chińskim stylu. Miejmy tylko nadzieję, że nie pojawią się na niej żadne kwieciste wzory,a takie było moje pier­wsze sko­jarze­nie co do tego określe­nia. Więcej szczegółów jeszcze nie znamy, lecz mogę zaryzykować stwierdze­niem, że tableto­fon otrzyma 2 GB RAM-u i Android 4.1 Jelly Bean.

ZTE Grand S ma zostać przed­staw­iony szer­szej pub­liczności pod­czas targów elek­tron­icznych CES 2013, które odbędą się 8–11 sty­cz­nia w Las Vegas. To już niedługo!

Via

Ciekawe? Podziel się!