W sieci pojaw­iło się zdję­cie pro­to­ty­powego smart­fona Nokii. Czy fiński kon­cern ma w planach przed­staw­ie­nie o szer­szej pub­liczności wkrótce? Według mnie nie, choć mogę się oczy­wiś­cie mylić.

Tajem­niczy smart­fon wyglą­dem przy­pom­ina Nokię Lumia 810 i myślę, że prezen­towałby się naprawdę przy­jem­nie, gdyby nie spora ramka obu­dowy. Ogól­nie sprawia wraże­nie dużego urządzenia.

Na obu­dowie można dostrzec napis prop­erty of NOKIA not for sale, co należy tłu­maczyć jako włas­ność NOKII, nie na sprzedaż. Zatem mamy do czynienia z prototypem.

W wyglądzie smart­fona doszukano się podobieństwa do tajem­niczego urządzenia uży­wanego pod­czas prezen­tacji Win­dows Phone 8, co mogłoby świad­czyć, że jest to urządze­nie dewelop­er­skie, dostępne wyłącznie dla pra­cown­ików Nokii (tak, jak w przy­padku mod­elu Nokia N950). Dzi­wić może stare logo Win­dowsa zna­j­du­jące się na obu­dowie, a wskazuje to, że chodzi o model nie pier­wszej nowości.

Urządze­nie z prezen­tacji WP8. Podobieństwo jest uderzające.

Dostępne jest także zdję­cie przed­staw­ia­jące szczegółowe infor­ma­cje doty­czące słuchawki. Stamtąd dowiadu­jemy się zaskaku­jącej cechy — rozdziel­czość ekranu wynosi zaled­wie 480x800 pik­seli, co daje niewielkie zagęszcze­nie pik­seli. Czy Nokia naprawdę chci­ałaby wypuś­cić tele­fon o takim współczyn­niku DPI? Nie jest to na pewno niski seg­ment — świad­czy o tym chipset Snapdagon S4 Plus MSM8960, który jest bardzo dobrym ukła­dem stosowanym np. w niek­tórych wer­s­jach Sam­sunga Galaxy S III, Motoroli Droid RAZR HD czy w końcu w Nokii Lumia 820 i 920. Myślę zatem, że ten model nie trafi na skle­powe półki.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!