Pixel Heritage

Pixel Her­itage to bardzo ciekawa aplikacja, która jakiś czas temu pojaw­iła się w WP Mar­ket­place. Przenosi nas ona w czasy tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian, gdzie z pomocą tych właśnie słuchawek możemy wykonać niecodzi­enne fotografie. Dodatkowo z pomocą Nokia Pol­ska może­cie zgar­nąć dodatkowo nagrody.

Aplikacja Pixel Her­itage umożli­wia wykony­wanie zdjęć leg­en­darnymi tele­fon­ami Nokii, począwszy od aparatu 0,1 Mpix z Nokii 6610i po świet­nie oce­ni­aną (jak na tamte czasy) Nokię N95 z aparatem 5 Mpix. Oczy­wiś­cie sama apka nie dam nam fizy­cznego dostępu do szeregu starszych mod­eli Nokii, nato­mi­ast wyświ­etli je nam na ekranie naszego smart­fona z Win­dows Phone i (co ważne) umożli­wia wyko­nanie fotek w jakości zbliżonej do jakości wybranego tele­fonu. Tak więc N95 będziemy mogli zro­bić lep­sze zdję­cia niż 6610i a dodatkowo będziemy mogli nanieść na zdję­cia tzw. bad pix­ele, dodatkowe szumy czy też efekt brud­nego obiektywu.

Całość bardzo fajnie się przed­stawia. Aplikacja Pixel Her­itage przez­nac­zona jest na smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone i ściąg­nię­cie ją z Mar­ket­place. Apka posi­ada bardzo dobre oceny i jest czymś innym w sto­sunku do propozy­cji innych developerów.

Konkurs

Na sam koniec słowo na temat konkursu, który orga­ni­zowany jest przez Nokia Pol­ska. Zasady bardzo proste: pobier­amy aplikacje Pixel Her­itage, oce­ni­amy, pub­liku­jemy na Facebook’u, wysyłamy zro­bione poprzez aplikację zdję­cie MMS-em i wygry­wamy ciekawą nagrodę w postaci smart­fona Nokia 808 Pure­View, który jest niek­wes­t­ionowanym królem foto­s­mart­fonów – potwierd­zone info :)

Więcej infor­ma­cję zna­jdziecie pod tym adresem.

Ciekawe? Podziel się!