Sam­sung wprowadza do swo­jej oferty nowy smart­fon — Galaxy Admire 4G. Jest to odświeżona wer­sja pop­u­larnego w Stanach taniego smart­fona z niższej półki.

Ameryka sza­leje na punkcie LTE. Ta sieć co prawda trafiła również do naszego kraju za sprawą Cyfrowego Pol­satu i Plusa, lecz na chwilę obecna mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę z dobrodziejstw tego sposobu przesyłu danych. Stany nato­mi­ast LTE uwiel­bi­ają i w tym zakątku świata mało kto wyobraża sobie nowoczesny smart­fon bez niego.

Z tego powodu świa­towi pro­du­cenci tele­fonów komórkowych wprowadzają do Ameryki spec­jalne odmi­any swoich urządzeń wzbo­ga­cone o moduł Long Term Evo­lu­tion. Jed­nym z takich smart­fonów jest Sam­sung Galaxy Admire 4G, który swoją najważniejszą funkcję ma zawartą już w nazwie.

Jest to przykład archaicznego smart­fona sprzed paru lat, który może zyskać pop­u­larność wśród niezbyt roz­gar­niętej klien­telii, która żąda jak naj­tańszej komórki z obsługą sieci 4G. Niestety, nie prezen­tuje sobą niczego ciekawego — posi­ada ekran 3,65″ o rozdziel­czości 320x480 pik­seli, pro­ce­sor 1 GHz i starusieńkiego Androida 2.3 Gin­ger­bread. Czemu nie pokus­zono się cho­ciaż o aktu­al­iza­cję sys­temu do Ice Cream Sand­wich?

Sam­sung Galaxy Admire 4G jest także w posi­ada­niu aparatu cyfrowego o matrycy 3 Mpix i kamerce VGA do wide­orozmów. Korzyst­nie prezen­tuje się cena — smart­fon sprzedawany jest już teraz w MetroPCS za 169$, co w przelice­niu daje 400 zł. Za nową komórkę jest to naprawdę doskon­ała cena i w tym przy­padku spoko­jnie można przymknąć oko na jego niedoskon­ałości — w prawdzie i tak jego tar­getem są mało wyma­ga­jące osoby.

Niestety, Admire 4G nie zostanie eksportowany poza Amerykę i Polacy nie będą mieli dane korzys­tać z tego smartfona..

Via

 

Ciekawe? Podziel się!