Dobrze wiedzieć, że Sam­sung nie zapom­ina o swoich starszych smart­fonach. Sam­sung Galaxy Note to kole­jny smart­fon kore­ańskiego pro­du­centa, na którym można już zain­stalować Androida Jelly Bean. Niestety, na razie jeszcze w wer­sji niefinalnej.

His­to­ria lubi zat­aczać koło. Dwa tygod­nie temu wspom­i­nałem o prze­cieku żelkowego Androida dla niezwykle pop­u­larnego Sam­sunga Galaxy S II. Teraz także posi­adacze pier­wszego tableto­fonu z rodziny Galaxy mogą uży­wać Jelly Beana.

Aktu­al­iza­cja wnosi sporo intere­su­ją­cych usprawnień. Ich pełna lista prezen­tuje się następująco:

 • Android 4.1.2 – Build JZO54K
 • Płyn­ność dzi­ała­nia i świetna sta­bil­ność (zasługi Pro­jectu Butter)
 • Multi-View (Wielook­ienkowy mul­ti­task­ing dzi­ała­jący na zasadzie co ten z Note II)
 • Multi-View może zostać wyłączone
 • Page Buddy
 • Mody­fikowalny panel notyfikacji
 • Nowe dodatki w pan­elu notyfikacji
 • Smart Rota­tion (obraca ekran w zależności od kąta obserwowania)
 • Klaw­iatura w stylu Swype
 • Usługi Sam­sung Cloud
 • Direct Call, Smart Stay, Pop-up Play
 • Widżety z Sam­sunga Galaxy S III
 • 2 tryby ekranu głównego
 • Google Now

Jest ciekawie — szczegól­nie smakowicie zapowiada się nowy mul­ti­task­ing. Należy jed­nak mieć na uwadze, że wer­sja opro­gramowa­nia nie jest finalna i mogą wys­tępować w niej liczne błędy. Mówi się między innymi o braku pełnego wspar­cia dla rysika S-Pen.

Nieza­z­na­jomionym w instalowanie tzw. custom ROM-ów nie pole­cam aktu­al­i­zowa­nia sys­temu do tej wer­sji. Wymaga to odpowied­niej wiedzy, bez której można trwale uszkodzić swo­jego Note’a!

Opisy­wany build został stwor­zony pod model GT-N7000, więc pod wer­sję między­nar­o­dową, w tym i polską.

Chętni mogą pobrać ROM i zapoz­nać się z jego szczegółami tutaj. Miłych testów!

Via

Ciekawe? Podziel się!