Pho­to­Beamer to intere­su­jąca aplikacja stwor­zona przez Nokię, która poz­woli na oglą­danie swoich zdjęć na ekranach innych urządzeń posi­ada­ją­cych połącze­nie z Internetem.

No OK, sam przyz­naję - pomysł na aplikację nie jest niczym odkry­w­czym. Ile już w końcu ist­nieje aplikacji do dzie­le­nia się zdję­ci­ami? Mnóstwo. Pho­to­Beamer jed­nak na ich tle się pozy­ty­wnie wyróżnia.

Aplikacja sprawdzi się przede wszys­tkim dla wszys­t­kich tych, którzy cenią sobie oglą­danie fotek na dużym ekranie kom­put­era lub telewiz­ora. W bardzo szy­bkim cza­sie można prz­erzu­cić je na inne urządze­nie — koniec z kablami, nieporęcznymi aplikac­jami czy przesyłaniem fotografii na wirtu­alne dyski — teraz wystar­czy wejść na stronę inter­ne­tową i zeskanować kod QR za pomocą tele­fonu. Fajna sprawa!

A oto cytat ze sklepu Win­dows Phone:

Pho­to­Beamer to nowy, innowa­cyjny i prosty sposób wyświ­et­la­nia zdjęć na dowol­nym ekranie. Wystar­czy skierować tele­fon Nokia Lumia na dowolny ekran, na którym wyświ­et­lana jest strona www.photobeamer.com i już można cieszyć się zdję­ci­ami w dowol­nym miejscu, w towarzys­t­wie rodziny i zna­jomych. To przenośny pro­jek­tor dostępny zawsze i wszędzie..FunkcjeWyświetlaj zdję­cia z tele­fonu Nokia Lumia na dowol­nym ekranie obsługu­ją­cym współczesne przeglą­darki inter­ne­towe — np. ekranie kom­put­era, ekranie z pro­jek­tora, na laptopie.Szybko i łatwo: nie jest wyma­gana kon­fig­u­racja ani rejestracja.PhotoBeamer dzi­ała w dowol­nej sieci 3G/4G i Wi-Fi.

Jeśli ten nieco niech­lu­jny tekst nie pomógł wam w zrozu­mie­niu zasady dzi­ała­nia Pho­to­Beam­era, na pewno zrobi to poniższa prezen­tacja video:
 

 

Pro­gram został stwor­zony na sys­tem Win­dows Phone 8 i dzi­ała wyłącznie na smart­fonach Nokii - Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920. Posi­adacze HTC 8X czy 8S o korzys­ta­niu z aplikacji mogą niestety zapomnieć.

Link do aplikacji Pho­to­Beamer w Marketplace

Via

Ciekawe? Podziel się!