Dość niedawno pisal­iśmy o planach Sam­sunga doty­czą­cych wypuszczenia w przyszłym roku ośmiordzeniowego smart­fona. Okazuje się, że również chińskie ZTE pokaże urządze­nie tego rodzaju. Czy osiem rdzeni nie jest przesadą?

Według doniesień ZTE planuje w przyszłym roku zawo­jować rynek mod­elem Apache. Wygląda na to, że czeka nas kawał moc­nego sprzętu.

W oczy uderza przede wszys­tkim pro­ce­sor: ma nim zostać jed­nos­tka chińskiej firmy Medi­aTek o aż ośmiu rdzeni­ach! Zostanie ona wyko­nana w pro­ce­sie tech­no­log­icznym TSMC 28 nm i będzie zaw­ierać rdze­nie Cortex-A15. Nie znamy niestety dokład­niejszych danych na temat CPU. Być może chodzi o — tak jak w przy­padku nad­chodzącego Sam­sunga - układ big.LITTLE 4+4, który tak na prawdę jed­nocześnie może obsługi­wać “tylko” cztery rdze­nie naraz. Chodzi tu o rozwinię­cie idei rdzenia pos­to­jowego z Tegry 3 — pod­czas np. gra­nia w wyma­ga­jące gry smart­fon korzysta z mocarnego A15, a pod­czas przewi­ja­nia pul­pitu zostaje uży­wane bardziej ener­gooszczędne A7 o obniżonym taktowaniu.

Reszta bebechów ZTE Apache prezen­tuje się równie potężnie: komórka otrzyma ekran Full-HD (mogę się założyć, że pię­ciocalowy), aparat 13 Mpix oraz wspar­cie dla 4G LTE. Reszta danych pozostaje nieznana.

Niestety, nie mogę potwierdzić aut­en­ty­czności tego prze­cieku i radzę się nie napalać zbyt mocno na tego typu rewelacje — nawet jeśli taki pro­dukt pow­stanie, może on ominąć nasz kraj — nowe ZTE niezbyt chęt­nie są impor­towane do nad­wiślańskiego kraju.

Osobną sprawą jest też pytanie, czy rzeczy­wiś­cie potrze­bu­jemy aż ośmiu rdzeni? Na papierze może wygląda to fajnie, lecz Android wręcz  nie pozwala na realne wyko­rzys­tanie takich pokładów mocy. Oso­biś­cie byłbym bardziej zad­owolony, gdyby twórcy sprzętu prześ­ci­gać się innymi meto­dami, np. wielkoś­cią baterii, czy możli­woś­ci­ami aparatu. Motorola RAZR MAXX HD czy Nokia Lumia 920 są doskon­ałymi przykładami smart­fonów o pon­ad­prze­cięt­nych możli­woś­ci­ach tego rodzaju i doskonale pokazują, że w tych kierunk­ach roz­woju można jeszcze wiele zdziałać.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!