Jesteś­cie zain­tere­sowani efek­tem prac panów z Jolla Mobile? Zapraszam do obe­jrzenia prezen­tacji inter­fe­jsu sys­temu Sail­fish OS.

Sail­fish OS to nad­chodzący sys­tem byłych pra­cown­ików Nokii, którzy pra­cow­ali poprzed­nio nad MeeGo. Okazuje się, że ich nowy pro­dukt prezen­tuje się wyjątkowo zachę­ca­jąco i wręcz urzeka interfejsem.

 

Spora część inter­akcji polega na pociąg­nię­ci­ach palca, co prezen­tuje się to nad wraz efek­townie. Design sys­temu to mieszanka ele­men­tów znanych z MeeGo, Win­dows Phone’ów oraz Androida (zwłaszcza w odmi­anie MIUI). Został on dopieszc­zony, przez co Sail­fish wygląda świet­nie. Z pewnoś­cią jest to jeden z najład­niejszych sys­temów oper­a­cyjnych, o ile nie najład­niejszy w ogóle.

Cieka­wostką jest fakt, że OS został zaprezen­towany na Nokii N950 — smart­fonie dostęp­nym wyłącznie dla dewelop­erów Nokii, który na wol­nym rynku jest niemożliwy do zdoby­cia. Od N9 różni się brakiem NFC, delikat­nie więk­szym wyświ­et­laczem (4,0″ zami­ast 3,9″), oraz — oczy­wiś­cie — fizy­czną klaw­iaturą QWERTY. Na filmiku korzysta z niej Jaakko Rop­pola — Senior Designer Jolli.

Pre­miery Sail­fish OS możemy się spodziewać już w przyszłym roku. Sys­tem ma trafić m.in. do smart­fonów, tabletów i telewizorów.

Via

Ciekawe? Podziel się!