Topowe smart­fony i tablety ofer­ują obec­nie bardzo wysoką wyda­jność za sprawą czterech rdzeni (bądź pię­ciu w przy­padku Tegry 3). Na jaw wyszła infor­ma­cja, że Sam­sung nie zamierza na tym poprzes­tać i trzyma w zanadrzu ośmiordzeniową jed­nos­tkę! Sza­leństwa nie ma końca!

Cztery rdze­nie o tak­towa­niu 1,6 GHz — tak prezen­tuje się pro­ce­sor topowego smart­fona Sam­sunga — Galaxy Note II. Brzmi to naprawdę dum­nie, a wyda­jność, jaką potrafi osiągnąć ten mały wielki potwór jest naprawdę wielka. Okazuje się, że Sam­sung nie spoczywa na lau­rach i już ma przy­go­towany pro­ce­sor z ośmioma rdzeniami.

Nowy układ zwie się big.Little. Nie posi­ada jed­nak osiem równorzęd­nie pracu­ją­cych rdzeni, lecz dwie odd­zielne jed­nos­tki — jedna z nich o nazwie big to czterordzeniowe ARM Cor­tex A15 o mocy 1,8 GHz i 2MB pamięci L2 Cache. Jest to główny układ, który uży­wany będzie w przy­padku najbardziej wyma­ga­ją­cych oper­acji. Wspo­ma­gać go ma drugi czterordzeniowy chipset o nazwie Lit­tle, słab­szy ARM Cor­tex A7 1,2 GHz. Wyko­rzysty­wany będzie w celu oszczęd­ności baterii — taka architek­tura sprawia, że moc­niejszy i — co przez to idzie — bate­ri­ożerny układ nie będzie uży­wany w niepotrzeb­nych sytuacjach.

Jest to podobne rozwiązanie, co w przy­padku Tegry 3 znanej z Nexusa 7 i HTC One X, lecz różni się tym, że zami­ast jed­nego rdzenia, zaw­iera całą grupę rdzeni. Na pewno przełoży to się na wyda­jność i czas pracy na baterii. Całość zostanie wyko­nana w pro­ce­sie tech­no­log­icznym 28nm, co pozwala założyć, że bate­ria rzeczy­wiś­cie w końcu nie będzie powo­dem do rozpaczy.

Układ ma szanse zostać zaprezen­towany w Sam­sungu Galaxy S IV i Note III. Czekamy!

Via

Ciekawe? Podziel się!