YouSendIt to nowy pro­gram przez­nac­zony wyłącznie na smart­fony Nokii z Win­dows Phone 8. Ofer­uje on między innymi prze­chowywanie plików w chmurze i przesyłanie ich metodą NFC.

Aplikacje pozwala­jące korzys­tać z wirtu­al­nego dysku cieszą się sporą pop­u­larnoś­cią. Najbardziej znanymi przykładami takich pro­gramów są Drop­box oraz Box. Posi­adacze Nokii teraz mogą korzys­tać z YouSendIt, która posi­ada też m.in. funkcję przesyła­nia plików między urządzeni­ami poprzez łączność NFC.

NFC ułatwia życie na wiele sposobów. Ostat­nio dzięki niemu mogliśmy ode­brać dar­mowy bilet w Mul­ti­kinie. Za jego pomocą można też przesyłać pliki pomiędzy urządzeni­ami w nowej aplikacji Nokii. Sposób ten jest wygodny, szy­bki i komfortowy.

Zatem dzięki YouSendIt można rozpoczęty na kom­put­erze stacjonarnym doku­ment wrzu­cić do sieci i w cza­sie dojazdu do pracy pociągiem dokończyć na ekranie smart­fona. Po ukończe­niu nic nie stoi na przeszkodzie, aby doku­ment wysłać pocztą do swoich współpra­cown­ików. Takie rozwiązanie z pewnoś­cią pomoże zaoszczędzić czas wielu użytkownikom.

Niestety, muszę zas­mu­cić posi­adaczy HTC 8S/8X oraz starszych Lumii — YouSendIt jest dostępny wyłącznie na Nokię Lumia 920 (która od niedawna trafiła w nasze ręce) i Lumię 820 (wraz z ich odmi­anami przez­nac­zonymi na lokalne rynki).

Aby zapoz­nać się bardziej z YouSendIt zapraszam do odnośnika do sklepu Win­dows Phone.

Via

Ciekawe? Podziel się!