Zgod­nie z obiet­nicą zapraszam tym razem na unbox­ing flagowego smart­fona Nokii — Nokia Lumia 920 z sys­tem Win­dows Phone 8 na pokładzie. Zobacz­cie, co zaw­iera cały zestaw i przy okazji dowiecie się kilka ciekawych szczegółów doty­czą­cych specy­fikacji tego urządzenia. Gorąco zachę­cam do oglą­da­nia, oce­ni­a­nia, komen­towa­nia i sub­skry­bowa­nia naszego kanału na YouTube.

Już wkrótce kole­jne ciekawe filmiku z udzi­ałem smart­fona Nokia Lumia 920.

Ciekawe? Podziel się!