Sam­sung Galaxy S II to jeden z najbardziej pop­u­larnych i najlep­szych smart­fonów ostat­nich lat. Z pewnoś­cią wiele osób ucieszy fakt, że w Internecie pojaw­iła się ofic­jalna aktu­al­iza­cja do Androida 4.1 Jelly Bean dla tego mod­elu. Niestety, wciąż jest to wer­sja testowa oprogramowania.

We wrześniu Sam­sung podał listę urządzeń, które otrzy­mają aktu­al­iza­cję do żelkowej odsłony Androida. Wśród nich możemy natrafić na Sam­sunga Galaxy S II — poprzed­nią gen­er­ację flagowca Sam­sunga. Niestety, do tej pory Kore­ańczykom wciąż nie udało się sfi­nal­i­zować pro­cesu aktu­al­iza­cji. Teraz jed­nak  inter­nau­tom udało się dotrzeć do testowej wer­sji ofic­jal­nego Andka 4.1.2, przez co możemy wnioskować, że wer­sja finalna pojawi się niedługo.

ROM o kodzie I9100XXLSJ został opub­likowany przez użytkown­ika izap na kul­towym dla fanów mody­fikacji software’u swoich smart­fonów forum XDA Devel­op­ers. Wygląda na to, że sys­tem pracuje na tej wer­sji sta­bil­nie, szy­bko i posi­ada dzi­ała­jące wszys­tkie funkcje. Poje­dyncze osoby skarżą się na ewen­tu­alne lagowanie i brak kilku funkcji z SGS-a III, lecz w każdym razie mamy do czynienia z w pełni sta­bil­nym ROM-em, którego śmi­ało można wgrać na swo­jego smartfona.

Jeśli ktoś chce zain­stalować wspom­ni­aną wer­sję opro­gramowa­nia, należy pobrać ją z poniższych linków i zain­staować za pomocą Odina:

PDALSJ
Modem — LS6 (GSM ver­sion)
CSCLS1 Open version

rapidgator.net/file/56686813/Screenshot_2011-03–24-20–05-14.png.html
rapidgator.net/file/56942974/CHECKSUM.md5.html
rapidgator.net/file/56165140/emmc_EXT4_16GB.pit.html
rapidgator.net/file/56165167/emmc_EXT4_32GB.pit.html
rapidgator.net/file/56685720/CODE_I9100XXLSJ.tar.part1.rar.html
rapidgator.net/file/56697314/CODE_I9100XXLSJ.tar.part2.rar.html
rapidgator.net/file/56160234/MODEM_I9100XXLS6.tar.html
rapidgator.net/file/56159278/CSC_HOME_OXX_I9100OXXLS1.tar.html
rapidgator.net/file/56156500/Odin3_v1.85.zip.html

UWAGA: Insta­lacja nieau­to­ry­zowanych ROM-ów to skom­p­likowana pro­ce­dura, przy której można nieod­wracal­nie uszkodzić tele­fon. Jeśli nie czu­jesz się na siłach, najlepiej nie zabieraj się za to.

Link do wątku XDA

Via

 

Ciekawe? Podziel się!