Mam niezbyt przy­jemne wieści dla posi­adaczy nowych smart­fonów tajwańskiego pro­du­centa — przed­stawił on swój plan doty­czący aktu­al­iza­cji tych urządzeń. Niestety, żelkowego robo­cika otrzy­mają tylko dwa modele.

Prob­lemy HTC z wydaniem aktu­al­iza­cji do Jelly Bean znamy już od dawna. Gdyby wszys­tko szło zgod­nie z planem, to posi­adacze nowych słuchawek tej firmy już od jakiegoś czasu powinni cieszyć się nowszym opro­gramowanie. Niestety, rzeczy­wis­tość jest inna. Dlaczego? HTC tłu­maczy opóźnienia wyma­gani­ami narzu­conymi przez operatorów.

Podano także listę mod­eli, które Androida 4.1 Jelly Bean mają już zapewnionego. Są to HTC One X i HTC One S. Niestety, na tych dwóch mod­elach lista się zamyka. Bardzo zaskakuje nieobec­ność One V oraz Desire C. Pro­du­cent stwierdził, że kładzie nacisk na tegoroczne mod­ele z więcej niż 512 MB pamięci RAM i to one na pewno otrzy­mają aktualizację. 

Podobno jest szansa, że po wypuszcze­niu update’ów na One X i One S pozostałe mod­ele także mogą zostać obdar­zone aktu­al­iza­cją, choć ja bym nie był tego taki pewny —  wielu już tak obiecy­wało, a jakoś nie pamię­tam, by którakol­wiek firma się z tego wywiązała.

Dokładne ter­miny wypuszczenia aktu­al­iza­cji są jeszcze niez­nane. Miejmy nadzieję, że HTC nie napotka już więcej kłopotów i szy­bko wywiąże się z dostar­czenia nam na swoje smart­fony soczystych żelków.

Via

Ciekawe? Podziel się!