Nokia Lumia 820 rękawiczki

Nokia Lumia 820 to smart­fon oparty o sys­tem Win­dows Phone 8. Niewąt­pli­wie dużym atutem tego urządzenia jest pokaźny wyświ­et­lacz 4,3 cala, który według zapewnień pro­du­centa ma umożli­wiać pracę nawet w rękaw­iczkach. Czy Nokia rzeczy­wiś­cie przy­go­towała się do zimy i czy Nokia Lumia 820 poradzi sobie w rękaw­iczkowym teś­cie? Zobacz­cie sami!

Trzeba przyz­nać, że wyko­rzys­tanie tech­nologii Synap­tics ClearPad Series 3 to całkiem inny wymiar korzys­ta­nia z wyświ­et­lacza w smart­fonie. W prak­tyce ma to oznaczać jedno – możli­wość korzys­ta­nia z ekranu nie tylko w klasy­czny sposób – za pomocą pal­ców, ale także daje możli­wość korzys­ta­nia z urządzenia w rękaw­iczkach a także z pomocą samych paznokci. Całość w teorii zapowiada się bardzo ciekawie. Jak to wygląda w prak­tyce może­cie pode­jrzeć na filmiku poniżej, gdzie w rękaw­iczkowym star­ciu bierze udział zarówno Nokia Lumia 820, jak i dla porów­na­nia Nokia Lumia 800. Jako pole bitewne wybrano grę Fruit Ninja, która doskonale nadaje się do różnego rodzaju challengy.

Nokia Lumia 920 i Lumia 820 — znamy ofic­jalną cenę dla Włoch i Niemiec

Jak Wam się podoba star­cie Nokii Lumii 820 z rękaw­iczkami? Czy sądzi­cie, że taka tech­nolo­gia może mieć zas­tosowanie w codzi­en­nym życiu (zimowym sezonie)? Ja jestem jak najbardziej na tak i nie dzi­wie się, dlaczego Nokia Pol­ska na jed­nej z zeszłorocznych kon­fer­encji roz­dawała spec­jalne rękaw­iczki do obsługi smart­fona – mod­elem Lumia 820 pokazali, że niemożliwe staje się możliwe :)

Via

Ciekawe? Podziel się!