Jeszcze niedawno opty­mal­nym rozmi­arem ekranu w smart­fonie było 3,7″. Jak się okazuje, klienci wciąż chcą więcej. Z myślą o nich pow­stał Sam­sung Galaxy Note, którego druga gen­er­acja otrzy­mała gigan­ty­czny wyświ­et­lacz 5,5″. ZTE podobno pracuje nad czymś jeszcze więk­szym — jego nowy smart­fon rzekomo otrzyma ekran 5,9″. Czy to nie przesada?

Lu Qian Hao, szef mar­ketingu ZTE na swoim pro­filu Weibo (chińskim odpowied­niku Twit­tera) opub­likował intere­su­jący wpis. Napisał w nim, że firma pracuje nad swoim mon­stru­al­nie wielkim smart­fonem opar­tym na Win­dows Phone 8. Ma on posi­adać wspar­cie dla tech­nologii dźwięku DTS i — oczy­wiś­cie — wspom­ni­any już gigan­ty­czny ekran 5,9″ o rozdziel­czości 1920 x 1080 pik­seli. No i tutaj pojawia się zgrzyt — Microsoft nie przewidział wspar­cia dla tak wiel­kich rozdziel­czości w swoim sys­temie. Co więcej — czemu na obu­dowie tableto­fonu zna­j­duje się logo­typ starego Win­dows Phone 7?

Brzmi kuri­ozal­nie? Owszem. Wysoki rangą pra­cownik zdradza tajem­nicę fir­mową na por­talu społecznoś­ciowym; udostęp­nia zdję­cie i infor­ma­cje, które brzmią cud­acznie. Całość bardziej przy­pom­ina pri­maapril­isowy dow­cip aniżeli prawdziwy prze­ciek przyszłego urządzenia ZTE.

Osobną kwestią jest sam ekran. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić korzys­ta­nia na co dzień z czegoś jeszcze więk­szego od Sam­sunga Galaxy Note II. Czy walka na przekątne nie powinna się już skończyć? jeszcze trochę, a tablety rozmi­arowo będą konkurencją dla telewiz­orów. Trzeba przy­wyknąć do tego, że nowych smart­fonów nie da się już wygod­nie obsługi­wać jedną ręką, więc straciły sporo na swej mobil­ności. Czy to jedyna odpowied­nia droga?

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!