Targi CES zawsze były dobrą okazją do prezen­towa­nia przez wielkie firmy swoich nowych pro­duk­tów. Według doniesień w przyszłorocznej edy­cji tej imprezy poz­namy nową gen­er­ację mobil­nych układów Nvidii.

Tegra 3 to obec­nie jeden z najszyb­szych chipsetów pakowanych pod obu­dowy smart­fonów. Zado­mow­iła się m.in. w HTC One X+ oraz w table­cie Google Nexus 7. Wśród urządzeń mobil­nych postęp zachodzi na tyle szy­bko, że Nvidia już myśli o następcy.

Decyzja pokaza­nia światu nowej Tegry została podyk­towana chę­cią nadąże­nia (a raczej wyprzedzenia) konkurencji ze strony Snap­drag­ona i chipów Sam­sunga. Nvidia Tegra 3 rzekomo będzie co najm­niej dwukrot­nie szyb­sza od swo­jej poprzed­niczki zarówno pod wzglę­dem mocy obliczeniowej pro­ce­sora, jak i układu odpowiada­jącego za grafikę (jest to SoC — za CPU i GPU odpowiada jeden i ten sam chip).

Nad­chodzące dziecko Nvidii ma otrzy­mać wspar­cie dla super­szy­bkiej łączności LTE, lecz na tym niestety koniec infor­ma­cji. Nie wiadomo jeszcze nic na temat poboru mocy nowej jed­nos­tki, a jest to jeden z ważniejszych aspek­tów. Co nam po ekstremal­nie wyda­jnym urządze­niu, skoro bate­ria nie poz­woli nam na wystar­cza­jąco długie korzys­tanie z niego? Miejmy nadzieję, że baterii tym razem się nie oberwie.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!