W związku z pre­mierą Nokii Lumia 920 wiele osób mogło zdążyć zapom­nieć, że pod wzglę­dem możli­wości fotograficznych nie jest ona szczytem możli­wości fińskiej firmy. Przy­pom­ni­jmy sobie raz jeszcze, co potrafi Nokia 808 Pure­View ze swoim 41-megapikselowym aparatem.

Wyjrzyj­cie przez okno. Jeśli nie jesteś­cie podróżnikami w cza­sie, powin­niś­cie ujrzeć szarą, ponurą jesień. Taka pogoda nie nas­traja pozy­ty­wnie do życia, to fakt. Aż chce się, by znowu nadeszło lato z tym swoim gorą­cym słońcem! Jeśli macie podobne odczu­cia co ja, z radoś­cią pow­ita­cie nowy filmik stwor­zony za pomocą Nokii 808 Pure­View, przed­staw­ia­jący upalną Taj­landię. Koniecznie obe­jrzyj­cie go w jakości HD!
 


 
Twórcą tego małego dzieła jest Juha Lap­palainen, a uję­cia pochodzą z taj­landz­kich wysp Koh Wai.

Wcześniej na łamach Dai­ly­Mo­bile prezen­towal­iśmy mate­ri­ały autorstwa topolino70, które może­cie obe­jrzeć tutaj i tutaj. Charak­ter filmików obu twór­ców nieźle ze sobą kon­trastuje. Oso­biś­cie uważam, że pro­dukcje topolino70 są bardziej tajem­nicze, przez co ciekaw­iej się je ogląda, choć Juha nie ma się czego wsty­dzić i także zasługuje na artykuł z mojej strony ;)

Na deser przed­staw­iam zdję­cia wyko­nane tą samą Nokią wyko­nane pod­czas pokazu sztucznych ogni. Aparat Pure­View znów pokazał klasę — nie raz próbowałem uch­wycić fajer­w­erki swoją kom­pak­tową cyfrówką, lecz nigdy nie udało mi się wykonać zad­owala­jącego zdję­cia. Brawa dla Nokii!

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!