Mam dobrą wiado­mość dla wszys­t­kich tych, którzy z utęsknie­niem czekają na dostęp­ność nowych smart­fonów Nokii i HTC w Polsce — dwaj oper­a­torzy szykują wprowadze­nie słuchawek z WP8 do swo­jej oferty.

Woj­ciech Jabłczyński będący rzecznikiem Orange Pol­ska, na swoim blogu napisał parę zdań, które powinny uszczęśli­wić fanów Win­dows Phone 8:

Zwró­cil­iś­cie uwagę na start Win­dows 8, a ja obiecałem wczo­raj napisać parę konkretów doty­czą­cych naszej oferty z nowym sys­te­mem. Na przełomie listopada i grud­nia pojawią się dwa smart­fony Nokii: Lumia 820 i Lumia 920 oraz również dwa HTC: Win­dows Phone 8X by HTC i Win­dows Phone 8S by HTC. W ofer­cie przedświątecznej będzie też tablet Sam­sung Ativ smart PC

Wychodzi na to, że posi­adacze numeru w Orange będą mogli nacieszyć się przy­jem­noś­cią posi­ada­nia najnowszych Win­dows Phone’ów gdzieś za miesiąc. Niestety, dokładna data pojaw­ienia się tych smart­fonów nie jest znana, więc należy uzbroić się w cier­pli­wość. Nie wiemy też nic o cenach. Te z kolei u Pomarańc­zowych często potrafią być bezpod­stawnie wysokie, choć może tym razem zaofer­uje nam pozy­ty­wną niespodziankę?

 

Nokia Lumia 820 i jej moc­niejsza sios­tra pojawią się też w Plusie. Podąża­jąc za ser­wisem GSMOn­line, dochodz­imy do infor­ma­cji, że obie Lumie będą dostępne na początek wyłącznie w ofer­cie biznesowej.

Oto cen­nik dla taryfy “Bez lim­itu dla Firm z Inter­netem na próbę”:

Bez Lim­itu dla Firm z Internetem”:

Oraz ostat­nia taryfa, “Bez Lim­itu dla Firm Premium”:

Nie znamy niestety infor­ma­cji doty­czącej momentu wejś­cia oferty w życie.

Czy oferta jest korzystna? Jeśli jesteś właś­ci­cielem dużej firmy i miesięcznie na roz­mowy tele­fon­iczne  przez­naczasz mnóstwo czasu, to jest nieźle, choć ceny stawki abona­mentu są mocno wysokie. Czekamy na odpowiedź Play?

Via/Via

 

Ciekawe? Podziel się!