gStrings to bardzo przy­datna aplikacja przez­nac­zona dla muzyków, dzięki której stro­je­nie instru­mentu stanie się proste i dokładne. Od teraz może­cie pożeg­nać się z trady­cyjnymi stroikami!

gStrings to nic innego, jak chro­maty­czny stroik, dzięki któremu w przy­jemny sposób można nas­troić swój instru­ment muzy­czny. Nie ważne, czy grasz na gitarze, skrzyp­cach czy pianinie — pro­gram radzi sobie doskonale z każdym z nich.

Aplikacja do dzi­ała­nia wyko­rzys­tuje mikro­fony zna­j­du­jące się w smartfonie/tablecie, za pomocą których wych­wytuje ton. Po ode­gra­niu dźwięku na swoim instru­men­cie, na ekranie smart­fona wyświ­etli się wskazówka, która na praw­idłowo nas­tro­jonej (dajmy na to) gitarze powinna zna­j­dować się w pozy­cji pionowej.

Stro­je­nie z gStrings prze­b­iega nad wyraz szy­bko i — przede wszys­tkim — nad­spodziewanie dokład­nie — jej wskaza­nia nie różnią się prawie wcale od stroika w moim mul­ti­efek­cie gitarowym. Oso­biś­cie nigdy bym się nie spodziewał, że mikro­fon mojego smart­fona pozwala na tak dokładne odczy­ty­wanie tonów z otoczenia.

Aplikacja posi­ada szereg ustaw­ień, dzięki którym możemy zop­ty­mal­i­zować ją pod wybrany instru­ment czy zmienić czułość mikro­fonu. Na szczęś­cie, gStrings na pre­defin­iowanych ustaw­ieni­ach nie sprawił mi żad­nego kłopotu i nie musi­ałem w jego opc­jach zmieniać abso­lut­nie nic.

gStrings dostępne jest w Google Play. Zna­j­duje się tam w dwóch odmi­anach — dar­mowej i płat­nej. Ja oso­biś­cie korzys­tam z tej pier­wszej i nie widzę potrzeby, aby wydawać pieniądze na pełną wer­sję. Do szczęś­cia nie potrze­buję nic więcej niż w pod­stawce, a więk­sza ilość opcji nie jest mi potrzebna. Wszys­tkim muzykom, którzy nie chcą bądź nie potrafią stroić instru­men­tów ze słuchu pole­cam bardzo ten program.

gStrings Free — link do Google Play

QRCode

Ciekawe? Podziel się!