Google Nexus 7 to chyba ulu­biony tablet dla mod­derów. Okazuje się, że da się go zmusić, by dzi­ałał pod kon­trolą dość egzo­ty­cznego sys­temu oper­a­cyjnego, jakim jest Chromium OS.

Chromium OS to open-soruce’owa wer­sja net­bookowego sys­temu Chrome OS wydanego przez Google. Przez­nac­zony jest dla net­booków i nie zyskał pop­u­larności z racji kon­cepcji dzi­ała­nia — wszys­tkie oper­acje zachodzą na kar­tach przeglą­darki Google Chrome, co mocno ogranicza użyteczność.
 

 

Zatem dlaczego zjawił się mod­der imie­niem Hexxeh i postanowił przepor­tować Chromium OS na hula­jącego pod kon­trolą Androida Nexusa 7? Odpowiedź jest prosta: bo mógł i chciał. Zielony robo­cik to z pewnoś­cią bardziej prze­myślany sys­tem od Chromium, lecz port jest przede wszys­tkim pokazem umiejęt­ności urządzenia i autora. Pozwala on wierzyć, że z Nexusa 7 można wyciągnąć jeszcze naprawdę wiele. Skoro zaim­ple­men­towanie Chromium okazało się możliwe, to być może za jakiś czas ujrzymy inne sys­temy oper­a­cyjne na sied­miocalowym table­cie Google’a.

Niestety, port jest owiany tajem­nicą. Nie wiemy o nim zbyt wiele, gdyż autor nie pokusił się o spisanie dzi­ała­ją­cych i niedzi­ała­ją­cych funkcji. Na razie możemy być pewni, że dzi­ała Wi-Fi i ekran dotykowy. Z filmiku widać jed­nak wyraźnie, że sys­tem dzi­ała sta­bil­nie i z przyz­woitą pręd­koś­cią. Nie ma nawet prob­lemów z odt­worze­niem teledysku Gang­nam Style na YouTube.

Nie wiemy, czy Hexxeh zamierza udostęp­nić swoje dzieło resz­cie posi­adaczy Nexusów.

Via

Ciekawe? Podziel się!