ZTE swego czasu rozesłało w świat wieść, że rozpoczęło prace nad ciekawie zapowiada­ją­cym się smart­fonem o nazwie Flash. Jak go nie było, tak dalej nie ma, lecz oto pojawia się iskierka nadziei — zdję­cia z prze­cieku, których bohaterem jest rzekomo właśnie ten model.

Pier­wsze wraże­nie? Wow, wygląda jak Nexus! Rzeczy­wiś­cie, podobieństwo do  smart­fonów tej rodziny jest na pier­wszy uderza­jące. Chińczycy nigdy nie byli znani z ory­gi­nal­ności i ZTE nie jest pod tym wzglę­dem wyjątkiem — po prostu sko­pi­owało dobry projekt.

Z infor­ma­cji widocznych na zdję­ci­ach wynika, że urządze­nie posi­ada kodową nazwę N9500 i nigdzie nie zostało przy­toc­zone słowo Flash, także jego nazwa może final­nie się zmienić.

Smart­fon przeszedł już reg­u­lacje FCC. Jest to obow­iązkowa pro­ce­dura, bez której żadna słuchawka nie może być legal­nie sprzedawana. Oznaczać to może, że N9500, którego widać na zdję­ci­ach, dzieli od ofic­jal­nej prezen­tacji naprawdę niewiele.

ZTE Flash otrzyma Androida w wer­sji 4.0.4 Ice Cream Sand­wich i pra­cować będzie pod kon­trolą dwur­dzeniowego pro­ce­sora 1,5 GHz. W smart­fonie zna­jdziemy wyświ­et­lacz 4,5″ o rozdziel­czości HD,  12 Mpix aparat, 1 GB RAM-u i 8 GB pamięci ROM. Nie zabraknie też NFC i LTE. Tak przy­na­jm­niej prezen­tuje się znana od dawna specy­fikacja. Możliwe, że w między­cza­sie uległa ona zmianom.

Flash prezen­tuje się całkiem nieźle. Jak znam ZTE, możemy spodziewać się bardzo korzyst­nej ceny, dzięki której ten tele­fon trafi do sze­rok­iej rzeszy odbior­ców. Niestety, na razie jego sprzedaż planowana jest wyłącznie na tere­nie USA.

Via

Ciekawe? Podziel się!