Najnowsze smart­fony LG nie cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią. LG Swift 4X HD miał być odpowiedzią na Sam­sunga Galaxy S III i HTC One X, lecz szy­bko został zepch­nięty na drugi plan. Może tym razem warto się przyjrzeć nowemu Koreańczykowi?

LG Spec­trum 2 ma kusić przede wszys­tkim świetną specy­fikacją i  przys­tępną ceną. Nie są to puste słowa, gdyż podze­społy prezen­tują się rzeczy­wiś­cie ciekawie. Są to:

  • Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich;
  • Dwur­dzeniowy pro­ce­sor Qual­comm S4 o zegarze 1.5GHz;
  • Pro­ce­sor graficzny Adreno 225;
  • 1 GB RAM;
  • Wyświ­et­lacz 4.7″, True HD IPS 720p;
  • Aparat 8 Mpix z diodą LED nagry­wa­jący filmy 1080p;
  • Przed­nia kamerka 1,3 Mpix
  • 16 GB wbu­dowanej pamięci wewnętrznej;
  • Slot na karty micro-SD;
  • Bate­ria 2150 mAh

Smart­fon prezen­tuje się dość ciekawie, to fakt. Cieszy zas­tosowanie tak wielkiego wyświ­et­lacza (4,3″ powoli odchodzi do lamusa i staje się kom­pak­towym rozmi­arem — do czego to doszło?!) i potenc­jal­nie duża pamięć przez­nac­zona dla użytkown­ika, lecz martwi mnie jedno — Android w odsłonie lodowego ciastka. Słynna poli­tyka firmy pozwala przy­puszczać, że Spec­trum 2 nigdy nie dostanie jakiejkol­wiek aktu­al­iza­cji opro­gramowa­nia.

Nie znamy jeszcze dokład­nej ceny Spec­trum 2, lecz, co dzi­wne, u amerykańskiego oper­a­tora Ver­i­zon jest już dostępny w umowie na dwa lata za 99$. Taka cena zdaje się być naprawdę korzystna.

Niestety, nie wiadomo, czy Spec­trum 2 trafi do Pol­ski. LG coś ostat­nio nie ma dużo szczęś­cia, a jego ostat­nim mod­elem, który odniósł sukces w naszej sze­rokości geograficznej wciąż jest LG Swift 2X. O Swif­cie 4X HD dowiedzi­ała się tylko garstka osób i nie została nim zafas­cynowana, a niesamow­ity Opti­mus G praw­dopodob­nie nie postawi stopy (przepraszam za nietrafiony związek, doskonale sobie zdaję sprawę, że smart­fony nie mają stóp) w naszym kraju. Czy powin­niśmy spisy­wać firmę na straty? Nie, gdyż ma ona w zanadrzu coś wyjątkowego — LG Nexusa 4, który nie dość, że miażdży wyda­jnoś­cią, to jeszcze zostanie sprzedawany w bardzo korzyst­nej cenie. To właśnie ten model radz­iłbym kupić wszys­tkim fanom firmy. Praw­dopodob­nie będzie to także jedyne urządze­nie LG, które otrzyma aktu­al­iza­cje softu.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!