Sam­sung ma powody do dumy, gdyż jego smart­fony roz­chodzą się jak ciepłe bułeczki. Nie inaczej jest w przy­padku wiel­gach­nego Galaxy Note’a II, który już przekroczył bari­erę trzech mil­ionów sprzedanych egzem­plarzy.

Sam­sung Galaxy Note II to rewela­cyjny tableto­fon, o którym śmi­ało można stwierdzić, że jest najlep­szym tele­fonem z Androi­dem. Posi­ada piekiel­nie dobre podze­społy, jak np. 2 giga­ba­jty RAM-u, czterordzeniowy pro­ce­sor 1,6 GHz czy — przede wszys­tkim — gigan­ty­czny wyświ­et­lacz 5,5″ o rozdziel­czości 720 x 1280 pik­seli. Z pewnoś­cią mamy do czynienia z god­nym następcą pier­wszego Note’a.

Sam­sung chwali się, że sprzedaż Galaxy Note’a II wypadła ponad trzykrot­nie lep­iej w porów­na­niu do pier­wszej odsłony kore­ańskiego tableto­fonu. Wychodzi na to, że klienci przekon­ali się do nowego seg­mentu urządzeń mobil­nych i wymi­ary tak ogrom­nej słuchawki nie są dla nich wielką przeszkodą.

Oczy­wiś­cie, 3 mil­iony egzem­plarzy nie jest w świecie smart­fonów żad­nym reko­r­dem. iPhone 5 został sprzedany w 5 mil­ionach sztuk w zaled­wie 3 dni (!!!), a Sam­sung Galaxy S III znalazł 20 mil­ionów naby­w­ców w sto dni. Mimo wszys­tko 3 mil­iony jak na urządze­nie tego typu to bardzo pozy­ty­wny wynik.

W chwili pisa­nia tego artykułu cena Sam­sunga Galaxy Note II na Alle­gro zaczyna się od 2 200 zł. Czy warto skusić się na ten tableto­fon, zde­cy­du­j­cie sami.

Via

Ciekawe? Podziel się!