Nokia to pro­du­cent, który jak żaden inny kładzie nacisk na to, by jego smart­fony z Win­dows Phone 8 były wyjątkowe. Poniższy filmik pokaże, jakie są  unikalne opcje przez­nac­zone wyłącznie dla najnowszych Nokii z serii Lumia.

Na kanale WMEx­perts pojawił się ciekawy filmik ukazu­jący ekskluzy­wne funkcje smart­fonów Win­dows Phone 8 przez­nac­zone dla Nokii Lumia 920.

W mate­ri­ale przed­staw­iony został między innymi equal­izer (korek­tor dźwięku) z osiem­nas­toma pre­defin­iowanymi ustaw­ieni­ami z możli­woś­cią edy­cji ist­nieją­cych ustaw­ień. Należy wspom­nieć, że dzi­ała tylko ze słuchawkami. Kole­jnym z muzy­cznych udo­god­nień jest funkcja Dolby Head­phones potęgu­jąca wraże­nie z odsłuchu muzyki.

Jedną z głośno pro­mowanych cech Nokii Lumia 920 jest jej rewela­cyjny wyświ­et­lacz Pure­Mo­tion HD+, którego można obsługi­wać za pomocą prak­ty­cznie wszys­tkiego (paznok­cia, rękaw­iczki, banana… — udowad­ni­ają to filmy na YouTube). Okazuje się, że tak zwaną pod­wyżs­zoną czułość ekranu można wyłączyć, a smart­fon możliwy będzie wyłącznie za pomocą palca. Mała rzecz, a może okazać się w niek­tórych przy­pad­kach użyteczna.

Smart­fon można także zin­te­grować z kon­tem Nokia oraz przesłać fińskiej fir­mie swoje zdanie na temat dzi­ała­nia słuchawki. Mało który pro­du­cent posi­ada w swoim port­fo­lio podobną usługę.

Niech to szlag. Rozpisałem się tak, że prak­ty­cznie mógłbym nie pokazy­wać Wam filmiku, a dowiedzielibyś­cie się niemal wszys­tkiego. Także kończę swój komen­tarz w tym miejscu i wstaw­iam obiecany film ;)

 

Via

Ciekawe? Podziel się!