Zapowiedzi tableto­fonów z ekranami 1080p możemy usłyszeć już nie od dziś, lecz jak takiego urządzenia nie było, tak w naszej części świata dalej nie ma. Okazuje się, że Sam­sung pracuje nad wyko­rzys­taniem ekranów FullHD w swoich nad­chodzą­cych maszynkach.

Wygląda, że wkrótce do tableto­fonów i dużych smart­fonów wkrótce zaw­itają wyświ­et­lacze o nieba­gatel­nej rozdziel­czości 1980x1080 pik­seli. Najpierw w świat poszła wieść o chińskim Oppo Find 5, na którego nie mamy co liczyć w naszych stronach, lecz w ostat­nich dni­ach światło dzi­enne ujrzały wiado­mości o HTC DLX z takowym ekranem, a jeśli plotka nie kłamie, Sony również planuje stworzyć podobne urządzenie.

Nowy smart­fon Sam­sunga miałby zostać wypuszc­zony w przyszłym roku, lecz nie wiemy o nim kom­plet­nie nic, z wyjątkiem ekranu — 1980x1080 pik­seli ma zostać upakowane na co najm­niej pię­ciu calach, a za żywe kolory odpowie tech­nolo­gia Super AMOLED. Czyżby tem­atem plotek był Sam­sung Galaxy S IV i/lub Galaxy Note III? Całkiem możliwe.

kole­jna sprawą jest sens upy­cha­nia w ekrany tele­fonów tak gigan­ty­czne ilości pik­seli. Sprawia to tylko, że pro­ce­sor musi przetwarzać więk­sze ilości danych, a zagęszcze­nie pik­seli jest już tak duże, że ludzkie oko i tak nie jest w stanie rozróżnić poje­dynczych z nich. Jed­nak rynek jest taki, że pro­du­cenci muszą się prze­ga­niać w danych tech­nicznych, aby to ich urządzenia były “naj”.

Via

Ciekawe? Podziel się!