Niecały tydzień temu w Japonii odbyła się pre­miera potężnego pod każdym wzglę­dem smart­fona HTC J But­ter­fly. Teraz możemy obe­jrzeć zdję­cia przed­staw­ia­jące pię­ciocalowe mon­strum w wer­sji przez­nac­zonej dla amerykańskiego oper­a­tora Ver­i­zon.

Nie będzie to dokład­nie ten sam model. Na razie stwierdzić możemy, że będzie się różnił od japońskiego kuzyna obu­dową, oraz nazwą. W Stanach zjed­noc­zonych tableto­fon otrzyma nazwę DLX pochodzącą od słowa deluxe, oznacza­jące luksus.

Możliwe, że zmi­anom uleg­nie specy­fikacja tech­niczna urządzenia, gdyż znanym zabiegiem jest wypuszczanie jed­nego urządzenia w różnych wer­s­jach (Sam­sung Galaxy S III wszedł do USA w odmi­anie z dwur­dzeniowym Snap­drag­onem, a na starym kon­ty­nen­cie pojawił się z czterordzeniowym Exynosem na pokładzie), lecz wolałbym, by tego uniknięto - Snap­dra­gon S4 Pro APQ8064 z HTC J But­ter­fly to dia­bel­nie szy­bka jednostka.

Pro­ce­sor nie jest jedyną mocną stroną tego tableto­fonu. Oprócz niego otrzy­mu­jemy rewela­cyjny wyświ­et­lacz 5″ Super LCD 3 o rozdziel­czości Full HD, 2 GB pamięci RAM, aparat 8 Mpix oraz pomoc­niczy 2 Mpix, 16 GB pamięci wewnętrznej, slot na karty Micro-SD, a sys­tem oper­a­cyjny to Android w najnowszej wer­sji — 4.1 Jelly Bean korzys­ta­jący z nakładki HTC Sense 4+.

Z nowych zdjęć nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się niczego nowego. Kiedy HTC DLX pojawi się w sprzedaży u oper­a­tora Ver­i­zon? Ofic­jal­nie nie wiadomo, choć mówi się o drugiej połowie listopada. Czy jest na co czekać? Zde­cy­dowanie tak. Szykuje się rewela­cyjne urządze­nie prak­ty­cznie pozbaw­ione wad. Miejmy nadzieję, że w najbliższym cza­sie pojawi się także w Polsce.

Via

Ciekawe? Podziel się!