Jeśli często kupu­jesz aplikacje w Google Play, z pewnoś­cią spodoba Ci się App­Sales — ten spry­tny pro­gram pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, gdyż wyświ­etla obniżki cen w sklepie Google’a.

Inte­gralną cechą każdego smart­fona jest jego sklep z aplikac­jami — w przy­padku Androida jest to Google Play. Oczy­wiś­cie, można tam znaleźć dar­mowe pozy­cje, lecz naj­ciekawsze gry i pro­gramy nierzadko kosz­tują spore pieniądze. Na szczęś­cie autorzy cza­sem obniżają ceny swoich dzieł, a App­Sales służy właśnie do wyłapy­wa­nia obec­nie trwa­ją­cych promocji.

   

Pro­gram jest prosty w obsłudze i dzi­ała bezprob­le­mowo. Listę wyświ­et­lanych aplikacji można ograniczyć według kat­e­gorii, ilości pobrań, wielkości prze­ceny i min­i­mal­nej oceny, a na ekranie przed­staw­ia­ją­cym daną grę lub pro­gram możemy zobaczyć poprzed­nią cenę, opis, komen­tarze, 60-dniową his­torię cen, linki związane z pro­duk­tem oraz jego ewen­tu­alne bezpłatne i okro­jone wer­sje. Czego chcieć więcej?

 

App­Sales spodoba się na pewno każdemu, kto poprzez Google Play kupuje sporo. Pole­cam oso­biś­cie, gdyż sam jestem zad­owolonym użytkown­ikiem tej aplikacji.

App­Sales na Androida pobrać można stąd (link do Google Play), bądź za pomocą poniższego kodu QR:

QRCode

Ciekawe? Podziel się!