Need for Speed to z pewnoś­cią najpop­u­larniejsza seria gier wyś­cigowych wszech cza­sów. Nas cieszy fakt, że najnowsza odsłona — Most Wanted pojawi się zarówno na iOS, jak i na pomi­janym wcześniej przez EA Androidzie.

Z mobil­nym wcie­le­niem serii Need for Speed dzi­ały się różne dzi­wne rzeczy. Ostat­nia część serii, The Run, zapowiadana była na urządzenia przenośne (pow­stał nawet trailer), lecz ostate­cznie została porzu­cona przez pro­du­centa. Shift 2 Unleashed czy nie pier­wszej młodości Under­cover pow­stały wyłącznie na iOS bez uwzględ­nienia Androida, choć Need for Speed: Hot Pur­suit oraz Shift zostały wydane na obu plat­for­mach. I jak tu się połapać?

Gdyby tego było mało, najnowszy NFS nazywa się Most Wanted. Nie było by w tym nic złego, gdyby nie to, że… jedna z poprzed­nich gier z serii nazywa się właśnie Need for Speed: Most Wanted. Mózg paruje!

Można by przy­puszczać, że otrzy­mamy port jed­nego z najbardziej lubianych Need for Speedów dla komórek, lecz nie. Będzie to zupełnie nowa gra stwor­zona w kon­cepcji poprzed­niczki, lecz bazu­jąca na nowej pro­dukcji z “dużych” plat­form, która trafi do sprzedaży 1 listopada.

Na mobilną odmi­anę NFS na szczęś­cie poczekamy nieco krócej - tytuł do Google Play i App­Store trafi już w październiku. Kiedy dokład­nie? Tego jeszcze nie wiadomo.

Czy jest na co czekać? Zde­cy­dowanie tak! Za grę odpowiada ekipa Fire­mon­keys, która słynie z serii Real Rac­ing — możemy być pewni, że nie zostaniemy rozczarowani.

Aby podsy­cić nasze emocje, stwor­zony został trailer zapowiada­jący Most Wanted. Niestety, jest bardzo krótki, lecz jedno rzuca się w oczy od samego początku — grafika. Nowy Need for Speed prezen­tuje się zjawiskowo, a parę lat temu właśnie tak wyglą­dały samo­chodówki na PC. Postęp jest niesamowity.

Z opisu trail­era możemy wyczy­tać następu­jące informacje:

Need For Speed Most Wanted zaw­iera osza­łami­a­jąco dynam­iczne i real­isty­czne uszkodzenia pojazdów oraz ekscy­tu­jące poś­cigi pol­i­cyjne. Stań się najbardziej ści­ganym kierowcą ulicznym w niesamow­itym świecie samo­chodów takich, jak Dodge Chal­lenger SRT8 392, Maserati Gran­Tur­ismo MC Stradale, czy Porsche 911 Car­rera S.

Ja już nie mogę się doczekać pre­miery Need for Speed: Most Wanted na urządzeni­ach mobil­nych. Są wielkie szanse na to, że otrzy­mamy najlep­szą grę wyś­cigową na iOS i Androida.

Via

Ciekawe? Podziel się!