Wczo­raj infor­mowal­iśmy was o prezen­tacji Nokii Lumia 810. W między­cza­sie zdążyły już się pojawić pier­wsze rzeczy­wiste zdję­cia i filmiki przed­staw­ia­jące ten smartfon/ Zobaczmy, jak się prezentuje.

Jestem pozy­ty­wnie zaskoc­zony wyglą­dem nowego urządzenia Nokii i jestem zda­nia, że prezen­tuje się zde­cy­dowanie od swo­jego pro­to­plasty - Lumii 820. Niestety, nowy model dostępny będzie wyłącznie w amerykańskim odd­ziale oper­a­tora komórkowego T-Mobile.

Dokład­niejszego opisu osiem­set­dziesiątki dokon­ałem w tym wpisie. Dla leni­wych powtórzę: jest to Nokia Lumia 820 w nowych, atrak­cyjniejszych szat­ach. Smart­fon otrzyma wyświe­tlacz 4,3″, apa­rat 8 Mpix z optyką Carla Zeissa, 1,2 Mpix kamerkę do wide­oro­zmów (z cer­ty­fi­ka­tem Skype HD) oraz — oczy­wi­ście - sys­tem Win­dows Phone 8.

Skupmy się na tym, jak wygląda. A że jeden obraz podobno znaczy więcej niż tysiąc słów, zapraszam do obe­jrzenia poniższej galerii.
 

 


 


Via/Via/Via/Via

Ciekawe? Podziel się!