Amerykańskie T-Mobile ma dla swoich klien­tów nie lada gratkę — oper­a­tor ten otrzy­mał wyłączność na nowy smart­fon Nokii — Lumia 810. Jak łatwo zgad­nąć, nie różni się wiele od mod­elu Lumia 820.

W notatce pra­sowej dowiedzieć się można, że Nokia Lumia 810 dostanie wspar­cie dla łączności T-Mobile 4G.

Spragnionych lep­szej specy­fikacji czy zas­tosowa­nia nowych rozwiązań pewnie zmiesza fakt, że smart­fon różnić się będzie od pier­wow­zoru głównie wyglą­dem. W sumie dla nas jest to dobra wieść, gdyż urządze­nie i tak nie zawita nad Wisłą — znaleźć je będzie można wyłącznie w amerykańskim odd­ziale T-Mobile.

Nowy wygląd mod­elu zde­cy­dowanie przy­padł mi do gustu i według mnie prezen­tuje się zde­cy­dowanie lep­iej od pier­wow­zoru. Czy podzielacie moje zdanie?

Opier­a­jąc się na danych tech­nicznych Nokii Lumia 920 możemy wywnioskować, że smart­fon otrzyma wyświ­et­lacz 4,3″, aparat 8 Mpix z optyką Carla Zeissa, 1,2 Mpix kamerkę do wide­orozmów (z cer­ty­fikatem Skype HD) oraz — oczy­wiś­cie — sys­tem Win­dows Phone 8.

Nokia Lumia 810 od 820 różni się wymi­arami i wagą z racji zas­tosowa­nia nowej obudowy:

  • Nokia Lumia 810: 10.9 x 127.8 x 68.4 mm, 145 g
  • Nokia Lumia 820: 9.9 x 123.8 x 68.5 mm, 164 g

 

Początkowo 810 ma być dostępne w kolorze czarnym, lecz pro­du­cent zas­tosował wymi­enne pan­ele, jak w przy­padku Lumii 820.

Data pre­miery oraz ceny wciąż pozostają nieznane.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!