Nokia Lumia 610 infografika

Pamięta­cie, że jakiś czas temu pub­likowal­iśmy dwie info­grafiki doty­czące wyników testów Nokii Lumii 610? Teraz chcielibyśmy zaprezen­tować pełną info­grafikę, na której zna­jdziecie wszys­tkie infor­ma­cje a raczej odczu­cia użytkown­ików doty­czące spra­wowa­nia się Nokii Lumii 610.

Nokia Lumia 610 to najpop­u­larniejszy smart­fon z serii Nokia Lumia na rynku Pol­skim. Słuchawka wyposażona jest w sys­tem Win­dows Phone 7,5. Jego pop­u­larność to wynik połączenia ciekawego designu, nowoczes­nego sys­temu oper­a­cyjnego i niskiej ceny — tak Nokie Lumie 610 dostaniecie już od 430zł.

Przy okazji przy­pom­i­namy także o smart­fonie Nokia Lumia 610 NFC, który to jest siostrą / bratem (w zależności, jak kto woli:) Lumii 610. Najnowszy model, który jest już dostępny w sprzedaży w naszym kraju został dodatkowo wzbo­ga­cony o moduł NFC. Poza tym mod­elem Nokia udostęp­nia swoim klien­tom inne słuchawki wyko­rzys­tu­jące NFC: Nokia 808 Pure­View, Nokia C7 oraz Nokia N9. Oczy­wiś­cie NFC to nie tylko komu­nikacja pomiędzy smart­fon­ami ale także akce­so­ri­ami, o które Nokia także zadbała.

Ciekawe? Podziel się!